Het Vogeltje kent een actief bewonersplatform, dat voor vergaderingen in het schooltje terecht kon. Maar door de herontwikkelingsplannen - waarbij onder meer he...

Het Vogeltje kent een actief bewonersplatform, dat voor vergaderingen in het schooltje terecht kon. Maar door de herontwikkelingsplannen - waarbij onder meer het schooltje zal wegvallen - zal men op zoek moeten naar een nieuw onderkomen. Mogelijk wordt dit de kapel én wordt het bewonersplatform daar in de toekomst als vzw de uitbater van. Zo zouden zowel activiteiten van verenigingen als privéfeestjes (trouwfeest, babyborrel, enz.) in de kapel kunnen plaatsvinden.Om de kapel om te vormen tot een buurthuis komt er een aanbouw met sanitair, een kleine keuken en een bergruimte. Deze werken worden geraamd op 522.000 euro. De ontwerpfase wordt ten vroegste tegen het einde van deze legislatuur, eind 2018 dus, verwacht. Ondertussen behoudt het gebouw uiteraard de functie voor de eredienst.(AHP)