Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Weedom in Meulebeke wordt afgebroken voor komst fietspad

José Demeulenaere voor de kapel. © Luc
Redactie KW

Met 15 ja-stemmen en 6 nee-stemmen werd in de gemeenteraadszitting de verkoopbelofte en dus afbraak van de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Weedom in de Gentstraat goedgekeurd. Het betreft hier de kapel die in de volksmond ook naar de namen ‘Dendauws kapelle’ of ‘Onze-Lieve-Vrouw van Smerten’ luistert.

Het venijn van het tweede punt op de 25 punten tellende agenda van de gemeenteraad zat in de staart want bij de toelichtende nota lazen we: “Naar aanleiding van de geplande onteigeningen voor de aanleg van een fietspad langs de Gentstraat, werd de gemeente op 17 april 2019 bij akte van kosteloze overdracht door vzw Decanale Werken Tielt eigenaar van de kapel en aanhorigheden met grond gelegen in de Gentstraat 184 met een oppervlakte van 54 ca. Voor de aanleg van het fietspad dient een oppervlakte van 11 ca te worden ingenomen. De eigenaars van de aanpalende grond vroegen aan de gemeente of het mogelijk was om de resterende grond met kapel, met een opgemeten oppervlakte van 40,06 ca, aan te kopen op voorwaarde dat de gemeente een sloopvergunning voor de kapel verleende. Er werd, na onderhandelingen, een verkoopbelofte voor de grond met kapel opgemaakt mits de totale verkoopprijs van 4.006 euro.”

Erfgoedwaarde

Nog voor de aanvang van de gemeenteraad reageerde Heemkring Mulenbeca tegen die gang van zaken. “Vorig jaar, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, waren we zo vrij als heemkring een memorandum aan alle kandidaten te bezorgen met enkele punten die wij als heemkring waardevol en goed vonden voor onze gemeenschap”, aldus voorzitter van de heemkring, Frank Develtere. “Wat we nu vernemen omtrent de kapel O.L.V. van Weedom betreuren we sterk, temeer de evaluatie van erfgoedwaarden op geen enkel ogenblik ter sprake komt, iets wat ons essentieel lijkt in de beoordeling van deze transactie. De kapel heeft een historische en esthetische waarde en wij vragen ons ook af wat er met de rijke inhoud aan aanwezig erfgoed zal gebeuren. Dat er voorlopig een echte visie op onroerend erfgoed ontbreekt, betreuren wij. What’s next? Wij durven een oproep doen om een wijze beslissing te nemen rond zaken die voor onze gemeenschap waardevol, maar weerloos zijn.”

Vleugje geschiedenis

Volgens het kadaster werd de kapel gebouwd in 1865 in de ‘Veldekenshoek’ in opdracht van landbouwster Aemilia Pauwels. Het was de tijd dat ene Octavia Rosseel (°1859), gehuwd met Charles Depypere, als vroedvrouw heel wat kinderen op ‘den hoek’ op de wereld heeft geholpen. Octavia ging na elke geboorte O.L.V. bedanken in de kapel. Naar alle waarschijnlijk is daaruit de naam Onze-Lieve-Vrouw van Weedom voortgevloeid.

Het interieur van de kapel bezit naast de eigenlijke kapelruimte, afgescheiden door een smeedijzeren traliehekken, een rijkelijk en fraai uitgewerkt neogotisch altaar met tabernakel in houtsnijwerk en beelden van O.L.V. van Weedom, de Heilige Barbara en de Heilige Jozef.

Het interieur van de kapel bevat heel wat waardevolle stukken.
Het interieur van de kapel bevat heel wat waardevolle stukken.© Luc

Iemand die vanaf het eerste uur met de kapel begaan was, is de 82-jarige José Demeulenaere. “Ik heb steeds mijn best gedaan voor de kapel”, aldus José. “In 1959 ben ik gehuwd met Marcella Vroman, die pal naast de kapel woonde. Ik was werkzaam als chef-technieker bij Libeco, maar na mijn uren in de fabriek stond ik samen met enkele andere dynamische mensen in voor het onderhoud van de kapel. Ik heb nog een nieuwe vloer gelegd in de kapel en dankzij de hulp van Dirk Deblauwe kregen alle stoelen in de kapel nog een laagje vernis. Tot op heden zorgen Frans Verbrugghe en Regina voor het tuinierwerk.”

Veiligheid

Info over de overdracht van de kapel kregen we van Filiep Callens, deken van het dekenaat Tielt, in 2009 aangesteld in opvolging van Gaby Buyse. “De kapel was eigendom van ‘VZW Verenigde Vrienden van de Sint-Amandusparochie’. In 2010 werd die vzw opgedoekt en werd de kapel overgedragen aan het dekenaat. Twee jaar geleden kregen we de vraag van het Meulebeekse gemeentebestuur om de voortuin van de kapel te onteigenen, omdat er toen al plannen waren om de Gentstraat een nieuwe look aan te meten. Ik heb toen informatie ingewonnen bij het bisdom en daar werd er op aangedrongen om de kapel over te maken aan het gemeentebestuur, omdat men vreesde voor de kosten op langere termijn en eveneens voor de veiligheid van fietsers en kapelbezoekers. Hamvraag bij dat laatste was dan wie er aansprakelijk was in geval van een ongeval.”

“Waardevolle stukken worden bewaard”

Na voorlegging aan de gemeenteraadsleden viel het verdict: met 15 ja-stemmen en 6 nee-stemmen werd beslist de Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Weedom af te breken.

Burgemeester Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester) is duidelijk. “Door de aanleg van een fietspad in de Gentstraat komt de veiligheid van de kapelbezoekers in het gedrang”, zegt hij. “Langs geen van beide kanten kan geparkeerd worden, waardoor bezoekers ver te voet zouden moeten gaan. Maar de doorslaggevende factor was dat de oprijstrook voor de bewoners eigenlijk achter de kapel ligt, waardoor ze niks zien bij het oprijden van de Gentstraat. Dat kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Bovendien leverde het recente openbaar onderzoek geen reacties op.”

Een sloop is dus noodzakelijk om de veiligheid te garanderen. De burgemeester was wel akkoord om alle waardevolle stukken, zoals de beelden en het altaar, op te bergen in een gemeentelijke loods. “We zullen uitkijken waar die stukken geplaatst kunnen worden”, klinkt het tot slot.

(LB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.