Kanunnik Wilfried Dumon overleden

Redactie KW

Wilfried Wumon, rector van de monialen benedictinessen van de Sint-Godelieveabdij, overleed op 19 mei.

Hij werd geboren te Brugge op 3 juni 1930 en tot priester gewijd in de Begijnhofkerk te Brugge op 30 september 1956. Hij was sinds 1987 kanunnik van het kapittel van de Sint-Salvatorskathedraal en sinds 1999 aartspriester. Hij was ook licentiaat in de theologie, baccalaureus in de beide rechten en licentiaat in het kerkelijk recht.

Via Kortrijk terug naar Brugge

Eerst werd hij benoemd tot medepastoor aan de Sint-Maartensparochie in Kortrijk (1958-1959), daarna tot professor aan het Grootseminarie in Brugge (1959-1989) waar hij van 1959 tot 1969 directeur van de afdeling theologie was en van 1969 tot 1989 econoom van het Grootseminarie. Van 1985 tot 2005 was hij officiaal van de kerkelijke rechtbank van het bisdom Brugge en van 2006 tot 2008 rechter in de interdiocesane rechtbank van tweede instantie met zetel in Antwerpen.

Hij was rector van de monialen benedictinessen van de Sint-Godelieveabdij in Brugge (sinds 1989), raadgever van het vicariaat voor de religieuzen inzake onroerend- en kunstpatrimonium van de diocesane congregaties (sinds 2005) en d elegatus episcopi in het tribunaal voor het diocesaan proces van de zaligverklaring van de dienaar Gods Constant Lievens s.j. (sinds 2012).

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.