Kansarmoede stijgt in West-Vlaanderen, ook in de kleinere gemeenten

© BELGA
© BELGA
Olaf Verhaeghe

Het aantal kansarme buurten in West-Vlaanderen is de voorbije jaren toegenomen. Dat blijkt uit de vierde editie van de kansarmoedeatlas. In 2019 telden 29 West-Vlaamse gemeenten alles samen 131 kansarme buurten, in 2016 waren dat er nog 122 in 26 gemeenten. De kust en de centrumsteden blijven gevoelig, maar ook in kleinere gemeenten neemt kansarmoede toe.

Bijna de helft van de West-Vlaamse gemeenten heeft één of meerdere kansarme buurten. Dat blijkt uit de nieuwste kansarmoedeatlas van de Provincie West-Vlaanderen die dinsdag werd voorgesteld. Bovendien neemt het aantal kansarme buurten ook verder toe: waar er in 2016 nog 122 wijken verspreid over 26 als ‘kansarm’ werden bestempeld, waren dat er in 2019 131 over 29 steden en gemeenten.

Bijna 85 procent van de kansarme buurten in 2019 vielen drie jaar eerder ook al in die categorie. Elf buurten die in 2016 als kansarm uit de analyse kwamen, waren dat in 2019 niet langer. Er kwamen echter wel 20 nieuwe kansarme buurten bij. Vooral de kust blijkt met 51 kwetsbare buurten erg gevoelig: op De Haan na vind je er in elke kustgemeente minstens één.

Ook centrumsteden Brugge, Kortrijk, Roeselare en Oostende blijven veel kansarmoede tellen, samen zijn zij goed voor zowat de helft. Maar de kansarme buurten verspreiden zich ook in de kleinere gemeenten en over de hele provincie. Bovendien wordt het verschil tussen kansarme en niet-kansarme buurten groter. De tegenstellingen verscherpen zich.

Zo’n 16 procent – één op de zes – van de West-Vlaamse huishoudens woont in een van de kansarme buurten. Dat betekent uiteraard niet dat iedereen van de buurt per definitie kansarm zou zijn. Het gaat louter om een buurt, straat of wijk waar meerdere risicofactoren op kansarmoede samen komen.

Elke drie jaar gaat de Provincie West-Vlaanderen op zoek naar antwoorden op drie vragen: welke zijn de kansarme buurten? , wat zijn de kenmerken van wie daar woont? en hoe evolueren de buurten doorheen de jaren?. De antwoorden op die vragen worden gebundeld in de zogenaamde kansarmoedeatlas. Voor de uitwerking van de nieuwste kansarmoedeatlas werden nieuwe indicatoren aan het onderzoek toegevoegd, zowel op vlak van huishouden, herkomst, financiële kwetsbaarheid als gezondheid. Een buurt die als ‘kansarm’ wordt aanzien, is absoluut niet minderwaardig. De analyse maakt geen classificatie van buurten of gemeenten. De kansarmoedeatlas moet louter gezien worden als ondersteunend voor het lokale armoedebeleid, zonder te willen stigmatiseren.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.