Na een eerste verplichte sluiting in het voorjaar moeten onder meer de restaurants, cafés en niet-essentiële handelszaken ook nu, tijdens de tweede golf, de deuren sluiten. Om die sectoren te stutten stelde de federale regering een nieuw steunpakket voor.
...

Na een eerste verplichte sluiting in het voorjaar moeten onder meer de restaurants, cafés en niet-essentiële handelszaken ook nu, tijdens de tweede golf, de deuren sluiten. Om die sectoren te stutten stelde de federale regering een nieuw steunpakket voor.Het wetsontwerp dat die steunmaatregelen moet invoeren werd woensdag goedgekeurd in de commissie Sociale Zaken. Dat gebeurde een week later dan gepland, nadat de N-VA-fractie een tweede lezing had gevraagd omdat ze vreest dat de regeling juridisch niet zal standhouden. Dat de vrijstelling voor de RSZ-bijdrage voor het derde kwartaal daardoor in het gedrang kwam omdat de deadline voor de betaling daarvan op 15 november verviel, werd opgelost door de verplicht gesloten ondernemingen een premie toe te kennen die gelijk is aan de werkgeversbijdrage voor het derde kwartaal, wat in de praktijk op hetzelfde neerkomt als een vrijstelling. Voor het vierde kwartaal van 2020 wordt uitstel verleend. De ondernemingen zullen bovendien een afbetalingsplan kunnen aanvragen, zodat ze de verschuldigde RSZ-bijdragen niet plots in één keer moeten ophoesten. Naast de maatregelen rond RSZ komt er ook een subsidie van 167 miljoen euro om de uitbetaling van de eindejaarspremie voor werknemers in de horeca te garanderen en een dubbel overbruggingsrecht in de maanden oktober en november voor alle zelfstandigen die in de tweede golf de deuren moesten sluiten. Het steunpakket kreeg donderdag de steun van 119 Kamerleden. De N-VA-fractie onthield zich, omdat ze er niet van overtuigd is dat het ontwerp juridisch waterdicht is. De fractie wil vermijden dat 'gammele regelgeving' door een rechtbank wordt vernietigd. "Daarmee dreig je de getroffen sectoren in een nog groter avontuur te storten waar niemand in wil terechtkomen", aldus Kamerlid Björn Anseeuw. Minister Van Volksgezondheid en SP.A-vicepremier Frank Vandenbroucke is tevreden. "Ik ben verheugd dat het parlement heeft ingestemd met een wet die toelaat dat bedrijven, hun werknemers, en zelfstandigen, die rechtstreeks getroffen worden door de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus, steun krijgen."Ook Horeca Vlaanderen reageert tevreden op de goedkeuring van het nieuwe steunpakket van de federale regering. "Eén maand na sluiting is dit een lichtpuntje in donkere dagen", zegt de ceo van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe. De kwijtschelding van de RSZ-bijdragen komt volgens de sectorfederatie neer op een injectie "van om en bij de 150 miljoen euro" in de horeca. "De federale regering geeft hier aan de horecazaken de lang gevraagde baxter die broodnodig was", zegt De Caluwe. Hij is ook tevreden met de verdubbeling van het overbruggingsrecht en vraagt "een snelle uitbetaling".Specifiek voor de horeca komt er dus ook een subsidie van 167 miljoen euro om de uitbetaling van de eindejaarspremies voor werknemers te garanderen. "Dankzij deze steun zijn onze werknemers zeker van hun eindejaarspremie en zal anderzijds de kostendruk voor de gesloten periode op de ondernemer verlicht worden."