Grote ontsteltenis bij de buurtbewoners van de Spoorbermstraat eind september. Waar ze 's ochtends op weg naar hun werk nog langs een prachtig stukje groen reden, vonden ze enkele uren later een kale vlakte. "Zaden, kruiden, vogels en egels. Werkelijk alles moest eraan geloven", klonk het teleurgesteld. Daarbij komt ook nog eens dat een stevige groenstrook de geluidsoverlast van het voorbijrijdende treinverkeer enigszins beperkte. Veel huizen staan er n...

Grote ontsteltenis bij de buurtbewoners van de Spoorbermstraat eind september. Waar ze 's ochtends op weg naar hun werk nog langs een prachtig stukje groen reden, vonden ze enkele uren later een kale vlakte. "Zaden, kruiden, vogels en egels. Werkelijk alles moest eraan geloven", klonk het teleurgesteld. Daarbij komt ook nog eens dat een stevige groenstrook de geluidsoverlast van het voorbijrijdende treinverkeer enigszins beperkte. Veel huizen staan er namelijk erg dicht bij de sporen. Alleen hoeft spoorwegbeheerder Infrabel daar geen rekening mee te houden. Volgens hen moet het groen wijken voor de veiligheid. Overhangende bomen en struiken die te dicht bij de sporen staan kunnen immers hinder veroorzaken voor de passerende treinen. Ook voor automobilisten die in de straat wilden kruisen, zou het groen overlast veroorzaken. Nochtans kon het stukje berm 30 jaar lang ongestoord zijn gang gaan. Pas de laatste jaren wordt er gesnoeid.Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (Sp.a) zei het drastische groenbeheer van Infrabel te betreuren, maar hij staat naar eigen zeggen machteloos. "Infrabel kan en mag volledig autonoom beslissen. In 2017 werden de bomen geveld om laaghangende takken boven de sporen te vermijden", zegt hij. "Ook toen hebben wij als stad gereageerd en vroegen we beter overleg. Wij zijn vragende partij voor een vorm van beheersovereenkomst, uit ecologische overwegingen." En die oproep lijkt nu gehoor te krijgen."Er is nog geen exacte datum, maar de komende maanden willen we met Infrabel en de buurtbewoners aan tafel gaan zitten", aldus de schepen. "Ten laatste in januari zou dat moeten lukken. Dat geeft ons voldoende tijd om eventueel dit plantseizoen (dat ongeveer loopt tot maart) nog iets aan te planten. Dat kan een bloemenweide zijn, hakhout, of we laten de berm zoals hij is, maar vragen wat aanpassingen in het beheer. Wat het precies wordt, valt af te wachten."Voorlopig gaat het enkel over de berm in de Spoorbermstraat. "Maar als het project slaagt, willen we het graag grondig evalueren en eventueel doortrekken naar andere bermen in Kortrijk", aldus de schepen. "Daarom zijn we die op dit moment allemaal in kaart aan het brengen. Wij zijn er sowieso voorstander van om biotopen -waar dat mogelijk én veilig is- te behouden", besluit hij.