In Artuur wordt begeleiding voorzien voor volwassenen met een verstandelijke beperking, die het werken op de gewone arbeidsmarkt of in een beschutte werkplaats niet aankunnen. Artuur zoekt voor deze mensen een zinvolle activiteit.
...