Donderdagmorgen raakte bekend dat de Raad van State op haar website het advies publiceerde over het voorkeursbesluit van de Vlaamse regering voor een nieuwe Visartsluis in Zeebrugge.
...

Donderdagmorgen raakte bekend dat de Raad van State op haar website het advies publiceerde over het voorkeursbesluit van de Vlaamse regering voor een nieuwe Visartsluis in Zeebrugge. Het document van de Raad van State, afdeling Wetgeving, wekt verbazing: ze is zelfs niet tot een onderzoek ten gronde gekomen omdat ze de adviesaanvraag op zich 'niet ontvankelijk' verklaart. Als reden geeft ze op dat haar afdeling Wetgeving enkel mag adviseren over algemene rechtsregels. Dus niet over een specifieke keuze voor een bepaalde locatie van infrastructuurwerk.De tekst is een staaltje wettelijk-technische spitstechnologie waar gespecialiseerde juristen een kluif aan hebben om tot een correcte interpretatie te komen. In een eerste reactie zegt Michaël Devoldere, woordvoerder van het kabinet van Ben Weyts (N-VA): "We hebben dit onderzocht en het blijkt dat de term 'niet ontvankelijk' een beetje misleidend is. Eigenlijk zegt de Raad van State hiermee dat het ontwerp voorkeursbesluit niet aan haar moet worden voorgelegd. We kunnen dus verder met de procedure.""Dit is trouwens de eerste keer dat een initiatief volgens de procedure van 'complex project' zo ver gevorderd is. We beleven dus juridisch pionierswerk dat niet op dit specifieke ontwerp van voorkeursbesluit, maar op de algemene procedure voor complexe projecten slaat", besluit Devoldere.Het blijft enkel afwachten of de Vlaamse regering in lopende zaken de bevoegdheid zal grijpen om definitief te beslissen. Het is ongebruikelijk dat regeringen in lopende zaken beleidskeuzes maken voor de toekomst en zeker niet wanneer het gaat om grote investeringen zoals een zeesluis van meer dan 1 miljard euro. In dit dossier luidt voor de zoveelste keer: wordt vervolgd.