Kaai City moet nieuwe parel van Kortrijk worden

Op de foto herkennen we onder meer Wout Maddens, schepen van Bouwen, Wonen en Stadsvernieuwingsprojecten, Ilse De Saegher, projectmanager CAAAP, Lode De Geyter algemeen directeur Howest en burgemeester Ruth Vandenberghe. © LOO
Peter Van Herzeele
Peter Van Herzeele Medewerker KW

Projectontwikkelaar CAAAP en aannemer Artes Depret zijn op 15 november gestart met de sloopwerken aan de Havenkaai in Kortrijk. Samen met hogeschool Howest ontwikkelt CAAAP er een innovatieve en duurzame buurt, waar wonen, ondernemen en onderwijs samengaan. De naam van de site wordt Kaai City.

Voor Kortrijk is het project een belangrijke schakel tussen verschillende stadsvernieuwingsdossiers binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Kortrijk Weide. Dat plan vormde de basis voor grote bouwprojecten zoals cvo MIRAS, jeugdcentrum Tranzit, ondernemerscentrum Hangar K, evenementenhal Depart, het zwembad Lago en het gebouw The Level van hogeschool Howest. Nu komt daar Kaai City bij op de site Havenkaai. Sinds 2017 bestaat de site van ongeveer één hectare voor het grootste deel uit de tijdelijke parking Haven met 252 parkeerplaatsen. De rest zijn leegstaande bedrijfsgebouwen. Projectontwikkelaar CAAAP kocht het terrein in 2018 van het OCMW van Kortrijk. Met hogeschool Howest ontwikkelt CAAAP er met haar ontwerpteam architecten goedefroo+goedefroo, 3Architecten, Studio Basta en Ara, nu een innovatieve en duurzame buurt op de hoek van de Havenkaai en de Burgemeester Lambrechtlaan.

Met hogeschool Howest zal CAAAP een onderwijsgebouw bouwen, van drie verdiepingen als uitbreiding voor het game-en opleidingscentrum The Level. Deze uitbreiding zal plaats bieden aan 700 studenten en extra ruimte voor de snelgroeiende en wereldbefaamde opleiding Digital Arts & Entertainment van Howest.

Concreet komen er 202 studentenkamers, 80 appartementen, 27 studio’s, zes gestapelde woningen en een tiental commerciële ruimtes tussen de 60 en 200 m2. Het terrein krijgt ook een ondergrondse parking met 147 parkeerplaatsen en 650 stalplaatsen voor fietsen. Bijkomend worden de 210 bestaande fietsenstallingen aan The Level vernieuwd en geïntegreerd in het project, wat het totaal aantal fietsenstallingen op 860 brengt.

“Het geheel wordt aangevuld met groenvoorzieningen zoals daktuinen, een gemeenschappelijke binnentuin en vergroening van het straatbeeld. Door de combinatie van dynamische bouwstructuren die verschillende functies combineren en omgeven worden door groenpartijen, wordt dit een wijk die perfect aansluit op de toekomstige, vernieuwde Leieboorden, stationsomgeving en de binnenstad. De vlotte bereikbaarheid zal ervoor zorgen dat dit project niet enkel een toegangspoort tot de binnenstad vormt voor fietsers en voetgangers maar ook een aantrekkingspool wordt waar het aangenaam vertoeven is”, aldus Ilse De Saegher, projectmanager CAAAP.

Howest

In interactie met het bedrijfsleven, de overheid en de samenleving, geeft Howest mee sturing en invulling aan het welzijn en de welvaart. “We geloven in de rol die Howest kan spelen als katalysator in het creatieve en innoverende eco-landschap waarin de hogeschool ingebed is. Als inspirerend kenniscentrum wil Howest de referentiehogeschool zijn voor toekomstgerichte, innovatieve en creatieve opleidingen, valorisatiegericht onderzoek en ondernemerschap”, duidt Lode De Geyter, algemeen directeur Howest.

“Howest wil de voorkeurspartner zijn in het sociaal en economisch weefsel van haar regio. Daarom bouwen we samen met onze partners CAAAP en Artes Depret aan de Havenkaai de campus van de toekomst: een campus die volkomen geïntegreerd zal zijn in het maatschappelijk weefsel van de buurt. Er is ruimte voor onderwijs, onderzoek, maar ook voor wonen, ondernemen en ontspanning.”

Realisatie in drie fases

Het project wordt in drie fases gerealiseerd. Eerst komen er 34 appartementen en 27 studio’s in een gebouw in het westelijke deel van de zone. Ook de 75 studentenkamers en het nieuwe gebouw van Howest maken deel uit van deze fase. In de tweede fase volgt het oostelijk gelegen gebouw met 46 appartementen aan de Leie en 127 studentenkamers in het binnengebied. De laatste fase zijn de grondgebonden woningen aan de Meersstraat.

Verwarming via BEO-veld én de Leie

Uniek aan het project is de manier waarop de hele site wordt verwarmd. Dat gebeurt in eerste instantie via een BEO-veld, een gesloten circuit van buizen diep in de bodem om warmte uit te wisselen met de ondergrond. Hiervoor worden ongeveer 270 verticale boringen van 63 meter diep uitgevoerd. In koude periodes wordt warmte aan de bodem onttrokken en verdeeld naar alle gebouwen via twee warmtepompen. In de zomer gebeurt de omgekeerde beweging, om de gebouwen van verkoeling te voorzien. Als aanvulling op het BEO-veld zal er ook met de Leie warmte worden uitgewisseld. Hiervoor wordt centraal in de ondergrondse parking een pomp- en filtersysteem geïnstalleerd. Met dit vrij uniek en zeldzaam systeem in België kiest CAAAP, in nauw overleg met de Vlaamse Waterweg, maximaal voor duurzame en hernieuwbare energiebronnen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier