Er mocht dan ook stevig gevierd worden aan de Fritz Vinckelaan in Bredene, waar de eeuweling nog alti...

Er mocht dan ook stevig gevierd worden aan de Fritz Vinckelaan in Bredene, waar de eeuweling nog altijd woont. Hij en zijn intussen overleden echtgenote Maria Lateste kregen drie dochters: Gilberte (70), Simonne (67) en Monique (65). Er zijn ook vier kleinkinderen en even veel achterkleinkinderen.Julius werkte in een blekerij, als metser-diender en ook in de vismijn als 'tongraper'. Hij was politiek gevangene in Oostenrijk. In zijn oude dag houdt hij van zijn moestuintje en rustig bezig blijven.(JC)