Er mocht dan ook stevig gevierd worden aan de Fritz Vinckelaan in Bredene, waar de eeuweling nog alti...