Na 12 jaar voorzitterschap geeft Maurits Timperman de fakkel door. "Voorzitter zijn van een Culturele Raad van een parel als Veurne brengt wat verantwoordelijkheid met zich mee. Er wordt ook veel van dit 'opperhoofd' verwacht", zegt José Clauw. "Iemand zei me dat 'voorzitter' in feite een werkwoord is. Persoonlijk zie ik dit als een soort ereburgerschap van Veurne, de stad waar ik al mijn leven lang van doordrongen ben. Mijn passie voor Veurne heb ik van kleins af meegekregen van mijn ouders en grootouders, allemaal rasechte Veurnaars. Vooral wijlen mijn oom en kunstschilder Georges Tahon h...

Na 12 jaar voorzitterschap geeft Maurits Timperman de fakkel door. "Voorzitter zijn van een Culturele Raad van een parel als Veurne brengt wat verantwoordelijkheid met zich mee. Er wordt ook veel van dit 'opperhoofd' verwacht", zegt José Clauw. "Iemand zei me dat 'voorzitter' in feite een werkwoord is. Persoonlijk zie ik dit als een soort ereburgerschap van Veurne, de stad waar ik al mijn leven lang van doordrongen ben. Mijn passie voor Veurne heb ik van kleins af meegekregen van mijn ouders en grootouders, allemaal rasechte Veurnaars. Vooral wijlen mijn oom en kunstschilder Georges Tahon heeft mij geleerd respect te tonen voor onze stad. Hij kende alle hoekjes en kantjes van onze streek, die hij ook vaak heeft getekend en geschilderd", vertelt José. "Veurne is een stad om van te houden, met een unieke bevolking die veel culturele ambassadeurs heeft voortgebracht Jammer genoeg werden ze niet altijd evenveel gewaardeerd", vindt José."Elke mogelijkheid die ik zag om Veurne in de kijker te zetten of om een belangrijk figuur naar hier te halen, heb ik met beide handen gegrepen. Ik denk aan het inrichten van blues- en kleinkunstoptredens, de KunstenPromenade en de uitgave van een KinderGedichtenBundel. Ook via de vereniging De Ghesellen van de Kastelnij Veurne, waarvan ik secretaris ben, heb ik culturele activiteiten kunnen helpen organiseren. Ik heb ook enkele verdienstelijke streekgenoten een eervolle vermelding gegeven.""Enkele jaren geleden loodste de vorige voorzitter mij binnen in de organisatie van de culturele raad", vervolgt José. "Daardoor heb ik het voorrecht gehad om aan diverse waardevolle projecten te kunnen meewerken. Het eerste project waar ik als nieuwe voorzitter mee mijn schouders heb onder gezet, is de samenstelling van een film met interviews voor Historisch Veurne rond het thema oude brouwerijen en cafés. Samen met José Tyteca en Jef Ameeuw hebben we enkele mensen bezocht die daarover nog iets over kunnen vertellen: oud-brouwers, gewezen caféhouders en een auteur van een boek over een berucht straatje. Dat alles wordt gebundeld in een film van zo'n 40 minuten die permanent zal vertoond worden op de expo. Ook deze keer worden diverse getuigenissen vastgelegd voor de toekomst. Net zoals met de opnames voor Wilfried Pauwels en Paul Delvaux zal dit een blijvend tijdsdocument zijn. Een eerdere boeiende ervaring was het meewerken met een team vrijwilligers aan de restauratie van de schilderijen van Joe English."José hoopt samen met zijn nieuwe team nog veel eigen initiatieven te mogen verwezenlijken: "Veel zal afhangen van de koers die het stadsbestuur wil varen. We moeten goede afspraken maken met de overheid en de mensen van Cultuur en Toerisme. Met dat team is de samenwerking al een hele tijd optimaal, ook met de bib-verantwoordelijke. Ik hoop met ons team een stempel te kunnen drukken op het culturele welzijn van Veurne en alle deelgemeenten."