Joris Lagrou benoemd tot voorzitter van de Psychologencommissie

Archieffoto.© (Foto BELGA)
Archieffoto.© (Foto BELGA)
Redactie KW

Mevrouw Catherine Henry beëindigt in mei haar tweede mandaat van vier jaar als voorzitster van de Psychologencommissie. Minister Clarinval benoemde de heer Joris Lagrou, advocaat en bemiddelaar, om haar te vervangen.

Tijdens haar twee mandaten ging Catherine Henry heel wat uitdagingen aan en heeft zij ontegensprekelijk bijgedragen tot de goede werking van de Psychologencommissie. Onder haar mandaat is het aantal bij de Commissie geregistreerde psychologen bijna verdubbeld, van 7.712 in juni 2013 tot 15.137 nu.

Wat de interne werking van de Commissie betreft, richtte de voorzitster het Bureau op, een informeel orgaan dat als tussenschakel tussen de Plenaire zitting en het personeel fungeert. Met als bedoeling het dagelijkse beheer en de toepassing van de door de Commissie genomen strategische besluiten te verbeteren. Het aantal personeelsleden is gestegen van 2 tot 11. Het was ook tijdens haar mandaat dat het beroep een deontologische code aannam en dat de Psychologencommissie tuchtorganen integreerde.

Minister David Clarinval: “Ik feliciteer en dank mevrouw Catherine Henry voor haar uitstekende werk en de jarenlange positieve ontwikkeling van de Psychologencommissie. Het gaat om een essentieel vakgebied, dat veel ontwikkelingen heeft gekend. De huidige gezondheidscrisis sterkt mij alleen maar in mijn overtuiging van het belang van deze sector, die ik graag zou willen steunen. Ik wil ook de heer Joris Lagrou feliciteren, ik weet dat hij de juiste vaardigheden heeft om dit uitstekende werk voort te zetten.”

Het voorzitterschap van de Commissie zal worden waargenomen door Joris Lagrou. De heer Lagrou heeft meer dan 30 jaar beroepservaring als advocaat, waaronder een mandaat als stafhouder van de balie van Veurne. Zijn deskundigheid en vaardigheden, met name op het gebied van het tuchtrecht, vormen een waardevolle bijdrage aan de Psychologencommissie. Hij was ook voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (2018-2019). Deze ervaren professional behartigt de belangen van de ingeschreven psychologen en van degenen die van hun diensten gebruik maken. Hij zal de hervormingen aansturen die nodig zijn voor de goede werking van de Psychologencommissie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.