Die jongeren zijn Jens Demarée, Olivier Vinckier, Toon Vercarre, Wannes Slosse, zus Karen Slosse, Tim Vancouillie en Nele Aelter. "We kunnen weliswaar nog altijd terugvallen op zij die jarenlang Vredeseilanden in Torhout gestalte hebben gegeven, maar de concrete werking van wat nu Rikolto heet, gebeurt door ons jonge comité", zegt Jens Demarée. "Dat is uiteraard een positieve evolutie, want het betekent dat de toekomst van de plaat...

Die jongeren zijn Jens Demarée, Olivier Vinckier, Toon Vercarre, Wannes Slosse, zus Karen Slosse, Tim Vancouillie en Nele Aelter. "We kunnen weliswaar nog altijd terugvallen op zij die jarenlang Vredeseilanden in Torhout gestalte hebben gegeven, maar de concrete werking van wat nu Rikolto heet, gebeurt door ons jonge comité", zegt Jens Demarée. "Dat is uiteraard een positieve evolutie, want het betekent dat de toekomst van de plaatselijke afdeling in principe verzekerd is."Het jaarlijkse actieweekend van Rikolto heeft plaats op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 januari. Nog veraf, maar toch lopen de voorbereidingen al. Een vergadering werd bijgewoond door Aäron De Fruyt, de nieuwe coördinator van de ngo voor West- en Oost-Vlaanderen. Hij heeft recent in die functie Dries Aelter opgevolgd - geen familie van lokaal comitélid Nele Aelter trouwens. Dries is aan de slag gegaan als leraar Nederlands voor anderstaligen."Hoe het actieweekend eruit zal zien?" aldus Jens. "Eigenlijk zo'n beetje zoals de voorbije jaren. Op vrijdagavond en de hele zaterdag verkopen we gadgets op verschillende plaatsen in de stad. Waar dat precies zal zijn, ligt nog niet vast, maar veelal gebeurt dat in de buurt van de grootwarenhuizen. Op zondagochtend is er dan opnieuw het populaire Aperitief op de Markt. Hiervoor blijven we een beroep doen op de medewerking van de oudgedienden, want die hebben ervaring zat op dat vlak. Plus: ze zijn er natuurlijk nog altijd heel graag bij betrokken. De veiling per opbod is een klassieker en zal niet verdwijnen."Rikolto zoekt vrijwilligers die op vrijdagavond en/of op zaterdag een paar uur gadgets willen verkopen. "In het verleden klopten we daarvoor aan bij de jeugdbewegingen, maar straks zouden we hen op een andere manier bij onze werking willen betrekken. Naar aanloop van de Warmste Week heeft Rikolto namelijk een actie opgezet die Het Grootste Diner heet. We willen de jeugdbewegingen graag uitdagen om daaraan deel te nemen. Het komt erop neer dat we ernaar streven om in januari met zoveel mogelijk mensen in het kader van Rikolto aan tafel te gaan. Meer uitleg volgt nog. Misschien belanden we in het Guinness Book of Records."