In een notendop, waarover gaat je thesis?

"In de radiobiologie-onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Sarah Baatout, werkte ik mee aan het doctoraatsonderzoek van Emma Coninx in samenwerking met de 'neural circuit development and regeneration'-onderzoeksgroep aan de KU Leuven met prof. dr. Lieve Moons als hoofd. In België krijgen ruim 50 tot 100 kinderen per jaar de diagnose hersentumor. Eén op vier overleeft het niet, maar wat met de levenskwaliteit van de overlevenden?", haalt Manon aan.
...

"In de radiobiologie-onderzoeksgroep onder leiding van prof. dr. Sarah Baatout, werkte ik mee aan het doctoraatsonderzoek van Emma Coninx in samenwerking met de 'neural circuit development and regeneration'-onderzoeksgroep aan de KU Leuven met prof. dr. Lieve Moons als hoofd. In België krijgen ruim 50 tot 100 kinderen per jaar de diagnose hersentumor. Eén op vier overleeft het niet, maar wat met de levenskwaliteit van de overlevenden?", haalt Manon aan. "Uit recent onderzoek is gebleken dat er een mogelijke link is tussen bestralen van de hersenen op jonge leeftijd, vroegtijdige veroudering van de hersenen en het versneld ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer. Die link verdient een beter en uitgebreider onderzoek. In mijn masterthesis aan het SCK?CEN heb ik de mogelijke korte- en langetermijneffecten van blootstelling aan ioniserende straling op ontwikkelende hersenen bestudeerd, aan de hand van een muismodel."Met Manons thesis zijn de eerste stappen gezet naar het uitbreiden van onze kennis omtrent stralings-geïnduceerde effecten op ontwikkelende, stralingsgevoelige hersenen. Onderzoek als dit is belangrijk om pediatrische kankerpatiënten in de toekomst beter op te volgen, de risico's op het ontwikkelen van de ziekte van Alzheimer te verkleinen.Je won de Master Thesis Award. Hoe zit die wedstrijd precies in elkaar?"Ieder jaar kunnen stagiairs van het SCK?CEN hun thesis indienen voor deze prijs. De twee beste thesissen in samenwerking met hun labo worden beloond met een geldprijs van 1.000 euro. Deze prijs heb ik in ontvangst mogen nemen op 29 november op het SCK?CEN & BNS-YS event in Mol, waar ik mijn thesisonderzoek nog eens mocht presenteren."Je bent ook geselecteerd voor de Vlaamse Scriptieprijs?"Inderdaad. De bekendste scriptieprijs van Vlaanderen reikt elk jaar een prijs uit aan de scriptie die een ruimer publiek verdient. Alle studenten van een Vlaamse hogeschool of universiteit kunnen deelnemen. Naast je thesis schrijf je ook een journalistiek artikel. Dit jaar waren er 592 inschrijvingen. Hieruit worden op basis van de geschreven artikels de tien beste uitgekozen. Mijn thesis is geselecteerd voor deze longlist. De uiteindelijke uitreiking vindt plaats op 19 december in Leuven."Je thesis is opgedragen aan je opa Paul Seynaeve?"Dat klopt, hij speelde een belangrijke rol in mijn leven. Jammer genoeg is hij na een slepende ziekte bijna twee jaar geleden overleden. Hij heeft niet mogen meemaken dat ik afstudeer. Daarom heb ik als laatste eerbetoon mijn thesis aan hem opgedragen omdat hij altijd heel trots was op mijn studies en me aanmoedigde doorheen mijn carrière." (Tim Ghillemyn)