De zomerprojecten van Yot vzw blijken een succesformule, want volgens Sofie Verschuere bezoeken elk jaar tijdens de maanden juli, augustus en september zo'n 25.000 bezoekers de Heilige Magdalenakerk. "In functie van het zomerproject stellen we elk jaar een werkgroep samen", zegt Verschuere.
...

De zomerprojecten van Yot vzw blijken een succesformule, want volgens Sofie Verschuere bezoeken elk jaar tijdens de maanden juli, augustus en september zo'n 25.000 bezoekers de Heilige Magdalenakerk. "In functie van het zomerproject stellen we elk jaar een werkgroep samen", zegt Verschuere. Daarin is dit jaar een voorname rol weggelegd voor Veronique Welvaert. Als projectlector van de vakgroep Architectonisch Ontwerp aan het School of Arts KASK-Koninklijk Conservatorium in Gent doceert ze Interieurvormgeving. Deze kunstzinnige dame was in het verleden ook betrokken bij exposities van de Italiaanse kunstenaar Amadeo Modigliani en 'Impressionisme, een schone kijk' op de site van Oud Sint-Jan. Welvaert deed ook al spiritueel werk en bleek de aangewezen persoon om het project 'Joie de vivre' vorm te geven. "We hebben ons gebaseerd op drie elementen met name inhoud, vorm en mensen", poneert Welvaert.Bij het binnentreden van het kerkportaal moet je je als bezoeker door liefst 35 reusachtige, bijzonder kleurrijke doeken zien te wurmen. Op elk doek staat een woord dat overeenkomt met bepaald gevoelens, zowel positieve, pijnlijke als harde. "Toch kan dit bevrijdend werken, want die emoties scheppen mededogen, zowel voor jezelf als voor de ander", aldus Welvaert.In het koor van de kerk wordt dan weer gewerkt met een wit kleurvlak met vier tekstblokken: 'When I am', 'In the shadow', 'I see colour' en 'in the licht'. "We nodigen bezoekers uit om daar zelf in plaats in te nemen met de bedoeling om door middel van spots met de kleurschakeringen rood, blauw en geel een schaduw te creëren", vult Welvaert aan. "Onderliggend idee is dat als je in je bewustzijn staat en je emoties op een neutrale manier observeert je niet langer de speelbal bent van die gevoelens. Dit zorgt voor joie de vivre, wat sommigen omschrijven als het goddelijk plekje in jezelf."De ruimte tussen het kerkportaal en het koor zal bezaaid liggen met al even kleurrijke vliegers. Als bezoeker word je uitgenodigd om daar iets op te schrijven, desnoods een boodschap aan jezelf. "Deze kerk, die een heilig karakter heeft, gebruik je als het ware even als speelruimte", onderstreept Welvaert. Sinds enkele jaren beschikt deze keer ook over een koffiebar die je de kans biedt om van gedachten te wisselen over 'Joie de vivre'. (SVV) Het zomerproject 'Joie de Vivre' loopt van maandag 1 juli tot en met maandag 30 september in de Heilige Magdalenakerk (Stalijzerstraat 19) en is dagelijks vrij toegankelijk van 11 tot 18 uur, behalve tijdens vieringen. Voor de gelegenheid werd een eenmalige 'Gazet voor de levenskunstenaar' gedrukt. Die ligt gratis voor het grijpen. Info via www.yot.be