https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Johan Lefever pleit voor oprichting erfgoedcommissie

Johan Lefever stelt zich vragen over de toekomst voor het klooster van de zusters Benedictinessen. (foto MD)©MICHAEL DEPESTELE
Johan Lefever stelt zich vragen over de toekomst voor het klooster van de zusters Benedictinessen. (foto MD)©MICHAEL DEPESTELE
Andres Hollebeke
Andres Hollebeke Medewerker KW

Johan Lefever (Open VLD) vraagt zich af of de stad wel genoeg doet om het eigen historisch erfgoed te vrijwaren. Directe aanleiding van zijn aanvullende agendapunt op de gemeenteraad was de uitgevoerde ‘opkuis’ van de tuin van de pastorie van Sint-Jan-ter-Biezen door de stad die eigenaar is, met hieraan gekoppeld enkele reacties van bezorgde burgers.

“Enerzijds alle begrip voor de ingreep vanuit de stad naar genoemde tuin toe”, opent Johan Lefever. “Een grondige snoeibeurt diende te gebeuren. Een tweede reden voor mijn tussenkomst is de vaststelling van de sterke toename van interesse voor het lokale erfgoed en dat gezien het succes van pagina’s op sociale media als ‘Groeten uit de Westhoek’ en ‘How it was in Poperinge’. Vele groot-Poperingenaars tonen duidelijke interesse voor de geschiedenis van stad en dorp. Ik stel mij de vraag of wij als stad wel genoeg doen om ons historisch erfgoed te vrijwaren, en of wij geen ‘organen’ in het leven kunnen roepen, die daartoe een hulp kunnen zijn, ook voor onze eigen diensten.”

“In onze stad zijn nog een aantal ‘monumentale getuigenissen’ waarvoor we een zinvolle herbestemming moeten zoeken. Ik had het over ‘de tuin’, er is echter ook de toekomst van de pastorie en de kapel. Eerder hadden we het ook over de kapel van ‘t Vogeltje. Actueel is bijvoorbeeld ook de toekomst voor het klooster van de zusters Benedictinessen in de Boeschepestraat, een mooi gebouw, weliswaar niet geklasseerde kapel, wel een geklasseerde refter en ook een rijk archief.”

Schaballi’s kasteeltje

“Verder zijn er de projecten ‘Duitse toren’ ( site Duits vliegveld Elverdingseweg, red .) en de wandelvriendelijke toegang naar de site Ons Heren Boompje. Soms hebben we ook wat geluk in die zin dat een nieuwe eigenaar uit zichzelf respect opbrengt voor wat hij kocht. Denken we maar aan de mooie restauratie van Schaballi’s kasteeltje in het Rekhof en Mietjes kasteeltje in de Krombekestraat. Maar soms gaat toch nog te veel verloren. Vandaar dat ik het een meerwaarde zou vinden om alle genoemde diensten en mensen nog meer te ondersteunen door bijvoorbeeld een commissie in het leven te roepen, die advies geeft rond de toekomst van ons onroerend goed. Het gaat vooral om die panden die nooit op een inventaris zijn geraakt en die dan jammer genoeg verdwijnen.”

“Ik zou dus willen voorstellen dat onze stad een onroerend erfgoedcommissie zou opstarten. Daarnaast zou ik ook vragen te overwegen om een soort reservefonds aan te leggen, voor een actieve restauratiepremie vanuit de stad. Een nieuwe eigenaar van een pand met historische erfgoedwaarde zou hierop beroep kunnen doen wanneer hij bouwt of restaureert met respect voor wat was”, besloot Johan Lefever.

Overleg

Schepen Loes Vandromme (CD&V) antwoordde dat er inderdaad enorm veel interesse bestaat voor het Poperingse verleden. “Dat zien we onder meer door de erg succesvolle werking van ‘Westhoek Verbeeldt’ en dergelijke. In 2017 werd met CO7 gestart met de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst. Reeds 521 gebouwen komen in aanmerking, en momenteel is men erg bezig om te inventariseren. Hierbij is voorafgaandelijk overleg met de eigenaars het belangrijkste, want we willen niet geconfronteerd worden met extra procedures.”

“Voor particulieren die willen restaureren naar zoals het vroeger was, moeten er premies komen”, voegde Sophie Gruwez (Open VLD) er nog aan toe. “Dan moeten ze wel eerst het traject doorlopen”, besloot schepen Vandromme.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten