Dit optreden kwam er door toedoen van Filip Cuvelier, die persoo...

Dit optreden kwam er door toedoen van Filip Cuvelier, die persoonlijk bevriend is met Jo Vally. Met dit optreden wilde de familie Cuvelier haar dank betuigen aan het centrum voor de goede zorgen die zijn vader kreeg tijdens zijn laatste levensjaren. Alfons Cuvelier werd 85 jaar en overleed dit jaar in februari. (LDE)