Jeugdverblijf De Horizon is sinds de jaren dertig van de vorige eeuw actief. Met de invoering van het gewestplan Oostende-Middenkust in 1977 werd de site bestemd als natuurgebied, waardoor het toen al aanwezige jeugdverblijf vreemd genoeg zonevreemd werd. De doelstelling van dit PRUP is om de bestaande en vergunde activiteiten zone-eigen te maken. "Er loopt nu een bezwaarperiode, maar er zijn eerder al twee inspraakmomenten geweest. We verwachten niet echt problemen. Alle bezwaren werden weerlegd", opent Tom...

Jeugdverblijf De Horizon is sinds de jaren dertig van de vorige eeuw actief. Met de invoering van het gewestplan Oostende-Middenkust in 1977 werd de site bestemd als natuurgebied, waardoor het toen al aanwezige jeugdverblijf vreemd genoeg zonevreemd werd. De doelstelling van dit PRUP is om de bestaande en vergunde activiteiten zone-eigen te maken. "Er loopt nu een bezwaarperiode, maar er zijn eerder al twee inspraakmomenten geweest. We verwachten niet echt problemen. Alle bezwaren werden weerlegd", opent Tom Buyse, die met broer Tim al 20 jaar het jeugdverblijfcentrum uitbaat.Horizon krijgt straks niet alleen bestaanszekerheid. Tom en Tim koesteren ook nieuwe, grote plannen. "Op het 3,5 ha grote domein moet een nieuw gebouw komen. De zes bestaande gebouwen, die geklasseerd zijn sinds 2008, hebben we intussen in hun oorspronkelijke staat hersteld. Het gaat om structuren die dateren uit het interbellum en voor die tijd zeer vooruitstrevend waren. Maar door deze ingreep hebben we capaciteit verloren, die we kunnen recupereren door de bouw van een nieuw slaapblok."Waar Horizon vandaag prijkt, werd ooit de vierde vakantiekolonie van Bredene opgericht. "Eigenaar was de vzw 'Le Home des Enfants du Hainaut', die als doel had behoeftige kinderen uit de provincie Henegouwen in gezonde lucht te laten verblijven", weet Erwin Mahieu van heemkring Ter Cuere. "Vandaag is het een van de laatste zogenaamde sanatoria aan onze kust. Ons doel is trouwens nog altijd hetzelfde: kinderen een gezonde vakantie aan zee bieden", merkt Tim Buyse op.Om dat verder goed te blijven doen, is het nieuwe gebouw noodzakelijk. "Verder willen we ondergronds een nieuwe polyvalente zaal van 700m² bouwen met een speelruimte. Die zal ons meer alternatieven bieden bij slecht weer. Door de speelruimte ondergronds te brengen, zal de geluidsoverlast beperkt worden."De nieuwbouw is nog niet meteen voor morgen. "We hebben een 20-jarenplan opgemaakt dat ervoor moet zorgen dat kinderen ook de volgende 100 jaar tegen een sociaal tarief kunnen genieten van zeeklassen in Bredene. De vraag blijft ook groot. Jaarlijks tellen we hier zo'n 60.000 overnachtingen, goed voor 16.000 kinderen. In 20 jaar Horizon hebben we dus al zo'n 300.000 jongeren naar Bredene geloodst. Ook toeristisch is dat relevant. Heel veel van die kinderen komen later terug naar zee en brengen dan op hun beurt hun kinderen mee. Nostalgie naar de mooie tijd die ze hier beleefd hebben, is vaak de drijfveer, besluiten de broers Tom en Tim Buyse.(MM)