In zijn derde werkjaar als voorzitter van de Veurnse Jeugdraad kondigt student Benjamin Verhegge (23) een hernieuwde visie en aanpak aan. "Momenteel staan er twaalf stoelen rond de tafel: voor mezelf en de secretaris en telkens twee voor vertegenwoordigers uit de vijf jeugdbewegingen. Daarmee dragen we de stem uit van de zogeheten georganiseerde jeugd, maar laten we de niet-georgani...

In zijn derde werkjaar als voorzitter van de Veurnse Jeugdraad kondigt student Benjamin Verhegge (23) een hernieuwde visie en aanpak aan. "Momenteel staan er twaalf stoelen rond de tafel: voor mezelf en de secretaris en telkens twee voor vertegenwoordigers uit de vijf jeugdbewegingen. Daarmee dragen we de stem uit van de zogeheten georganiseerde jeugd, maar laten we de niet-georganiseerde jeugd wat in de kou. Onze oplossing is om voortaan een aantal themajeugdraden in te richten waarbij we dan externen uitnodigen. Zo kan ook wie niet aangesloten is bij een jeugdvereniging maar wel - meer dan ons - voeling heeft met het betreffende thema zijn advies geven daarover", legt hij uit. Bij wijze van test was er in november alvast zo'n eerste themajeugdraad rond het nieuwe skatepark dat er zit aan te komen. "Daarvoor vinden we het nodig om te horen wat de skaters zelf willen of willen we via hen bruikbare tips te weten komen die wij dan op onze beurt kunnen doorspelen in ons advies naar het stadsbestuur. Zo versterken we onze adviserende rol tot een expertenrol", stelt Benjamin. "Er kwamen vijf skaters af op onze oproep en zij pikken dit verder op in een werkgroep. Ze kennen ons vorige skatepark en de skateparken uit de buurt. Bovendien zijn de jongeren oud genoeg om realistische verwachtingen te hebben."Om de nieuwe visie extra kracht bij te zetten, stelde de jeugdraad een charterverklaring met negen punten op. "Bij elke beslissing die we nemen willen we die punten uitdragen", belooft de voorzitter. "Het gaat dan weer om die gedragenheid bij alle jongeren, het organiseren van themajeugdraden en het versterken van onze adviserende rol. Daarnaast willen wij inspanningen leveren om de samenwerking tussen de stadsdiensten en de andere adviesraden zoals de milieuraad en de cultuurraad te versterken. De stad moet ons als een volwaardige actor betrekken bij haar beleid", besluit Benjamin.(WVH - foto WVH)