Het was Postoverste kapitein Filip Vlaeminck die de aanwezigen verwelkomde. De introductievoormiddag startte met een appel en de noodzakelijke instructies. Zo wisten alle jeugdbrandweerleden wat te doen in het geval er plots een dringende interventie-opdracht zou binnen lopen. De voormiddag was ingedeeld in verschillende kennismakingen en oefeningen. Ook een deel van de tijd werd besteed aan een beetje theorie van wie is wie in het brandweerkorps.
...