Het was Postoverste kapitein Filip Vlaeminck die de aanwezigen verwelkomde. De introductievoormiddag startte met een appel en de noodzakelijke instructies. Zo wisten alle jeugdbrandweerleden wat te doen in het geval er plots een dringende interventie-opdracht zou binnen lopen. De voormiddag was ingedeeld in verschillende kennismakingen en oefeningen. Ook een deel van de tijd werd besteed aan een beetje theorie van wie is wie in het brandweerkorps.
...

Het was Postoverste kapitein Filip Vlaeminck die de aanwezigen verwelkomde. De introductievoormiddag startte met een appel en de noodzakelijke instructies. Zo wisten alle jeugdbrandweerleden wat te doen in het geval er plots een dringende interventie-opdracht zou binnen lopen. De voormiddag was ingedeeld in verschillende kennismakingen en oefeningen. Ook een deel van de tijd werd besteed aan een beetje theorie van wie is wie in het brandweerkorps."De oprichting van ons jeugdbrandweerkorps in Oostkamp loopt een beetje samen met de start van het jeugdkorps in Brugge", weet Postoverste Filip Vlaeminck te vertellen. "Binnen de zone 1 weten we dat jeugdkorpsen een investering zijn in de toekomst, want het is statistisch vastgesteld dan vanuit de jeugdkorpsen een groot aantal jongeren doorgroeien naar de brandweer zelf, ofwel vrijwillig of beroepsbrandweerman.""We zijn hier in Oostkamp natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Reeds op de open bedrijvendag van oktober vorig jaar hebben we de geboorte van de jeugdbrandweer aangekondigd en op een eerste infomoment kwamen meer dan 30 jongeren af. Uiteindelijk zijn er 18 jongens en meisjes die zoveel interesse toonde in de brandweer dat ze zich hebben ingeschreven bij de jeugdbrandweer en vandaag gestart zijn aan hun opleiding, samen met de 8 leiders, kapitein Nathalie Van Moorter en ikzelf die zich ontfermen over deze groep." Voor de goede werking kan de Post Oostkamp rekenen op de volledige steun van de Zone, zowel wat de financiële kant als de materiële kant betreft. "We willen onze jeugdige collega's zoveel mogelijk op een realistische manier brandweertechnieken bijbrengen door gebruik te maken van onze brandweerwagens. Maar we willen hen ook persoonlijke beschermingsmaterialen aanbieden zoals een helm, laarzen en een overal. Dat kost toch wat en niet te vergeten de vele uren die onze leiders presteren aan deze opleidingen."Ook burgemeester Jan de Keyser is laaiend enthousiast over de jeugdbrandweer. "In onze hoofd- en voorpost bestaat de brandweer uit vrijwilligers. Door een veranderende samenleving, een 24-uurs economie en toenemende individualisering wordt verwacht dat er op termijn een tekort aan brandweervrijwilligers kan ontstaan. Om die reden is het super belangrijk om de jeugd vroegtijdig te betrekken bij de opleiding en dynamiek van de brandweer. Daardoor kunnen we maar hopen dat we het enthousiasme bij de jeugd kunnen versterken.""Anderzijds is het voordeel van zo'n jeugdbrandweergroep is dat men de jongelui gedurende een aantal jaren door en door kan leren kennen en daardoor beter kan oordelen of zij al dan niet geschikt zijn voor toetreding in het korps." Voor kapitein Nathalie Van Moorter, die sinds 2012 werkzaam is bij de brandweer, is dit een totaal nieuw gegeven binnen de brandweerwerking. "Bij de brandweer De Haan-Bredene hadden we vroeger een jeugdbrandweerteam, maar ik heb daar weinig mee te maken gehad. Wat me wel opvalt, is dat we hier een super gemotiveerde, aandachtige groep jongeren hebben mogen verwelkomen. Ik kreeg zelf de mededeling van een moeder die vertelde dat haar zoon normaal op zondag niet voor 11 uur uit bed komt maar deze morgen al om 7 uur paraat stond om naar hier te komen, dat zegt genoeg denk ik.""We zijn nu met een groep van 10 mensen die normaal alle verschillende activiteiten zullen begeleiden van de jeugdbrandweer. We zullen natuurlijk niet altijd alle 10 aanwezig zijn, maar de oefeningen en taken een beetje verdelen om het ook voor de brandweermannen aangenaam te houden. Alle activiteiten van de jeugdbrandweer gaan namelijk door op een zondagvoormiddag."De introductie activiteit werd afgesloten met een appel en groet. Dit in aanwezigheid van de ouders, heel wat brandweer mensen en de burgemeester. (GST)