Deze wedstrijden bestaan uit een estafetteproef met hindernissenparcours, een snelheidswedstrijd, waarbij zo snel mogelijk een bluslijn moet worden opgebouwd en een brandweerproef, waarbij het team een bluspomp met blusleidingen moet opstellen.

Bij de jeugdbrandweer worden jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar op een speelse manier ingewerkt bij de brandweer. Naast de technische opleiding wordt er aandacht besteed aan waarden zoals met elkaar samenwerken, elkaar helpen en respect hebben voor een ander.

(TP)