Tieltse lagere scholen krijgen komend schooljaar voorrang in Meulebeeks zwembad

Er worden vanaf september extra zwemuren ingepland in Meulebeke voor de kinderen van de acht lagere scholen van Tielt. © gf
Redactie KW

Er worden vanaf september extra zwemuren ingepland in Meulebeke voor de kinderen van de acht lagere scholen van Tielt. Volgens Tielts sportschepen Hedwig Verdoodt (CD&V) gaat het alles samen om liefst 19.000 zwembeurten. Daar staat tegenover dat Tielt voortaan mee de kosten van het Meulebeekse zwembad helpt dragen. En dat betekent echter ook dat sommige andere scholen uit de regio elders een oplossing zullen moeten zoeken.

Over hoeveel zwemmertjes het exact gaat is niet duidelijk, maar de acht scholen samen hebben ongeveer 3.500 kleuters en lagereschoolkinderen onder de vleugels. Door de definitieve sluiting van het Tieltse zwembad kunnen die niet meer terecht in eigen stad, terwijl zwemmen nochtans wel opgenomen is in de eindtermen van het lager onderwijs.

Extra zwemuren voor Tielt

Dus gingen de sportdiensten van Tielt en Meulebeke rond de tafel zitten. “Het was een erg moeilijke puzzel, maar de Tieltse scholen krijgen straks van Meulebeke voorrang en er worden bijkomende zwemuren gecreëerd voor de Tieltse lagere scholen”, aldus schepen Verdoodt. “Al zal het wel een oefening in efficiëntie worden, zeker ook voor de scholen zelf. Elke bus die richting Meulebeke rijdt zal vol moeten zitten. Net als in 2022 gaan we vanuit de stad ook bijspringen in de vervoerskosten met het oog op de maximumfactuur.”

“Deze regeling betekent ook dat we enkele langlopende samenwerkingen met andere scholen uit de brede regio zullen moeten stopzetten”

Daar staat tegenover dat Tielt voortaan een steentje bijdraagt in de kosten van het zwembad. “De kosten zijn de laatste jaren fel toegenomen, onder andere door indexeringen”, zegt burgemeester van Meulebeke Dirk Verwilst (Lijst van de Burgemeester). “De steun van Tielt is welkom en voor wat hoort wat. Al betekent deze regeling ook dat we enkele langlopende samenwerkingen met andere scholen uit de brede regio zullen moeten stopzetten. Dat zal uiteraard pas in voege gaan vanaf 1 september.” Om welke scholen het gaat wordt voorlopig nog niet gecommuniceerd.

Fusie?

Niet onbelangrijk is dat Meulebeke en Tielt al langer praten over de bouw van een nieuw zwembad, terwijl er in Meulebeke, Tielt en Pittem ook bestuurskrachtanalyses uitgevoerd worden met het oog op een eventuele fusie. De locatie van het zwembad ligt nog niet vast, maar Tielt heeft de WVI wel al gevraagd om twee locaties tegen de grens met Meulebeke, langs de Meulebeeksesteenweg, te onderzoeken.

“Wij hebben niet de financiële slagkracht om op eigen houtje een nieuw zwembad te zetten”, aldus nog Verwilst. “Wat de locatie betreft zal er volgens mij toch ook veel afhangen van de resultaten van de studies rond een mogelijke fusie. Als Meulebeke en Tielt twee aparte entiteiten blijven, dan kunnen we sterk onderhandelen voor een zwembad tegen de grens, zo dicht mogelijk bij onze bevolking. Maar als uit de bestuurskrachtanalyses blijkt dat Pittem, Meulebeke en Tielt beter zo snel mogelijk fuseren, dan wordt dit een ander verhaal. Alles hangt samen.” (SV)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.