Stijgend aantal leden voor jeugdbewegingen in Roeselare, Scouts Rumbeke is de grootste

Met 330 leden vormt de Scouts Rumbeke een van de grootste jeugdbewegingen van regio Roeselare. We herkennen Lowie Gryspeerd, Wannes Van de Putte, Emiel Algoet, Lotte Santy, Michiel Deseck en Wout Staelens. (foto Stefaan Beel) © STEFAAN BEEL Stefaan Beel
Redactie KW

Zoals alle verenigingen en organisaties hebben ook de jeugdbewegingen geen gemakkelijke periode achter de rug. Ondanks alle moeite en teleurstellingen afgelopen schooljaar hebben ze meer dan ooit zin om opnieuw zonder beperkingen activiteiten te organiseren. Dat doen ze met meer leden dan ooit, zo blijkt uit een rondvraag.

Corona had amper invloed op het ledenaantal van de Roeselaarse jeugdbewegingen, integendeel. Uit een rondvraag blijkt dat het ledenaantal bijna overal lichtjes stijgt. Ook vorig schooljaar, toen de activiteiten grotendeels online moesten plaatsvinden, was er geen daling te bespeuren. Dit jaar zitten maar liefst 2.320 kinderen en jongeren in een jeugdbeweging. In vergelijking met vijf jaar geleden is dat aantal met ongeveer 330 leden gestegen.

Met 330 leden in de Scouts Rumbeke en 240 in Chiro Rumbeke vormen deze twee verenigen de grootste jeugdbewegingen van in de Rodenbachstad. Enkele jaren geleden werd er zelfs bij de Scouts een ledenstop ingevoerd. Nu hebben ze bepaalde takken opgesplitst, waardoor die beperking niet meer nodig is. Met 57 leiders in de Scouts en 39 in de Chiro lukt het perfect om zo’n grote groep in de hand te houden. “De leden worden meestal opgesplitst in kleinere groepen en iedere leider of leidster heeft de verantwoordelijkheid over zijn eigen groep”, klinkt het bij de leiding. “Meestal spelen we spelletjes in een vaste groep. We hechten veel belang aan de relatie tussen lid en leider en veel tijd doorbrengen met je vaste groep en vaste leiding helpt om iedereen te leren kennen en een sterke band te kweken. Doorheen het jaar zijn er natuurlijk enkele uitzonderingen, wanneer er een activiteit plaatsvindt voor alle leden zoals de startdag, het kerstfeestje en het zomerkamp.” Hoewel de twee grootste verenigingen zich op hetzelfde terrein bevinden, vormt dat geen hindernis. “We hebben elk ons stuk terrein, dus het is niet dat we door elkaar lopen”, zegt Lowie Gryspeerd, een van de hoofdleiders van Scouts Rumbeke. “Vaak gaan we ook naar een speelplein in de buurt of naar het Sterrebos om daar een activiteit te laten doorgaan.” De hoofdleidsters van Chiro Rumbeke, Marte Stock en Lotte Dequae, stemmen daarmee volledig in: “We hebben duidelijke afspraken over welk stuk veld voor wie is en daar houden we ons ook aan.”

Buiten spelen

Ondanks het groeiende aantal leden ondervinden de jeugdbewegingen heel weinig tot geen problemen wat het aantal leiders, het spelmateriaal en de buitenruimte betreft. Je hoort in ieder geval niemand klagen dat ze iets te kort zouden hebben. Ook hun lokalen volstaan, maar meestal verkiezen ze toch om buiten te spelen. Dat was vroeger al zo, maar wat de leiding opvalt, is dat kinderen na de coronaperiode nog meer verlangen om buiten te spelen. Voldoende buitenruimte is dan ook meer dan ooit belangrijk. Praktisch alle jeugdbewegingen beschikken over een ruim terrein. Indien dat door omstandigheden toch niet zou volstaan, kunnen ze zich gemakkelijk naar een andere locatie verplaatsen. Zo is Chiro Vlotterke soms te vinden bij het sportstadion, Chiro Romejo op het kerelsplein, KSA Roobaert in het stadspark, +13 in het Pastoorsbos en de verenigingen uit Rumbeke in het Sterrebos.

“We hebben meer dan ooit zin om opnieuw zonder beperkingen normale activiteiten te organiseren”

Tijdens de periode dat er met de coronamaatregelen rekening gehouden moest worden, gingen de activiteiten grotendeels digitaal door of in kleinere groepen. Nu gaan de activiteiten opnieuw door zoals voorheen, waarbij de leiders telkens een evenwicht proberen te vinden tussen klassieke spelletjes en nieuwe, originele spelletjes. “Wij proberen onze activiteiten zo origineel mogelijk te houden, maar natuurlijk zijn er enkele activiteiten die wij als tradities beschouwen”, vertelt Lowie Gryspeerd. “Klassiekers zijn bijvoorbeeld rugby, gaan zwemmen, Sint-Maartensavond en de verassingsuitstap.” Marte Stock en Lotte Dequae sluiten zich daar volledig bij aan: “Wij proberen ook de traditionele spelletjes zeker nog te spelen zodat ook de jonge kindjes onze ‘klassiekers’ kennen. Daarnaast doen we ons best om ook wat vernieuwing in de spelletjes te brengen. Zo proberen we populaire tv-programma’s zoals ‘De Mol’ en ‘De Slimste Mens’ te verwerken in onze activiteiten. Van technologische snufjes zoals smartphones en tablets proberen we geen gebruik te maken, omdat buiten spelen onze prioriteit blijft.”

Impact corona

De coronacrisis heeft duidelijk weinig tot geen impact op het aantal leden gehad, maar des te meer op de leiders en op de werking. De vergaderingen gingen allemaal online door en er moest veel meer geregeld worden. Ze werden uitgedaagd om voortdurend creatief te blijven om telkens leuke digitale activiteiten uit te vinden. “De online activiteiten waren vooral voor jongere groepen moeilijk”, vinden Marte en Lotte. “Zij kunnen nog niet echt met een computer werken, dus voor hen probeerden we andere activiteiten te organiseren zoals een fotozoektocht of speurtocht. Ook voor de leidingploeg was het niet altijd even gemakkelijk. Veel nevenactiviteiten om elkaar te leren kennen, waren weggevallen. Het was een hele uitdaging om de sfeer en zin te behouden op Skype.”

Eens de activiteiten toch weer fysiek mochten doorgaan, werden de groepen in kleine bubbels opgesplitst om alles coronaproof te laten verlopen, wat opnieuw extra moeite kostte. Bovendien vielen heel wat evenementen en dus inkomsten weg. De meeste leiders hebben echter voor een alternatief gezorgd door bepaalde zaken online te verkopen. Bij KSA Wytewa en KSA Roobaert werd het zomerkamp dan nog eens geannuleerd, wat voor een extra grote teleurstelling zorgde. Opvallend is dat, ondanks de hindernissen van afgelopen jaar, iedereen erg gemotiveerd is om terug te starten en dat ze vooral dankbaar zijn dat ze dit werkjaar opnieuw normale activiteiten kunnen organiseren. “Het is duidelijk dat we nu extra veel zin hebben om met iedereen samen zonder beperkingen weer normale activiteiten kunnen geven”, klinkt het bij Chiro Vlotterke. (Sofie Missiaen)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier