Roeselaarse goede doelen krijgen steun dankzij De Warmste Week

Vzw Onze Kinderen creëren ateliers, waar kinderen en jongeren zichzelf mogen zijn. © Stefaan Beel
Redactie KW

Dit jaar draait De Warmste Week, die loopt van 18 tot en met 24 december, rond het thema ‘Kunnen zijn wie je bent’. Ter gelegenheid van deze bijzondere week krijgen heel wat goede doelen steun dankzij de inzamelingsactie van VRT, ook in Roeselare. Eentje daarvan is de vzw Onze Kinderen, die via atelierwerking een ontmoetingsplek creëren voor kwetsbare kinderen en jongeren.

Eén op de vijf Vlamingen geeft aan niet zichzelf te kunnen zijn. Dat is zo om verschillende redenen: door hoe ze eruit zien, wie ze graag zien, doordat ze minder kansen krijgen in het leven of omdat het mentaal of fysiek even wat minder gaat. Daarom kiest De Warmste Week dit jaar voor één centraal thema: “Kunnen zijn wie je bent”. Om dat doel te realiseren zamelt de VRT geld in, waarvan de opbrengsten en giften verdeeld worden onder 200 Vlaamse projecten, waarvan 25 organisaties in onze provincie. Een initiatief die geselecteerd werd om steun te ontvangen is de vzw Onze Kinderen uit regio Roeselare.

De missie van Onze Kinderen bestaat eruit om kinderen, jongeren en hun gezinnen uit een verontrustende opvoedingssituatie op te vangen en te begeleiden. “In onze vzw komen jongeren terecht die uit een moeilijke thuissituatie komen”, aldus Brecht Monteyne, begeleider van leefgroep eTap. “Dat kan zijn doordat de opvoeding spaak liep of omdat de ouders heel veel andere problemen aan hun hoofd hebben. De kinderen kunnen zowel op vrijwillige basis hulp krijgen als geplaatst zijn door de jeugdrechter.”

“In de ateliers herkennen we de problemen waartegen jongeren opboksen” – Brecht Monteyne

Naast de gewone dagelijkse bezigheden en de traditionele pedagogische begeleiding hebben de medewerkers onlangs ook via atelierwerking een ontmoetingsplek voor de kwetsbare kinderen en jongeren gecreëerd. Ze hebben verschillende soorten ateliers opgericht zoals een muziekatelier, een dansatelier, een ruimte waar plaats is om theater te spelen, kunst te maken, te knutselen of te koken. “We zijn op zoek gegaan naar een manier om te werken met ateliers, omdat we merkten dat er voor dat concept meer en meer plaats kwam in het hulpverleningslandschap”, legt Brecht Monteyne uit. “In de ateliers kan je bepaalde situaties beter ervaren. Tijdens de ontmoetingen die in de ateliers tot stand komen, kunnen we duidelijk herhalingen van het functioneren of disfunctioneren van jongeren opmerken. De moeilijkheden waartegen ze vaak onbewust opbotsen, komen naar voren. Zo wordt het al snel zichtbaar, wanneer iemand bijvoorbeeld steeds opnieuw perfectionisme nastreeft of wanneer iemand altijd exact doet wat een andere persoon van hem of haar vraagt. Als begeleider kan je die specifieke terugkerende gedragingen en problemen dan aanpakken. Deze ontmoetingsplekken zijn dus zeer ervaringsgericht.”

Ware identiteit

Binnen het project ‘Actlab’ gaan de medewerkers van Onze Kinderen op zoek naar de ware identiteit van de kinderen en jongeren, een concept dat perfect past binnen het thema van De Warmste Week. “In onze ateliers worden de kinderen, die niet altijd een goede ontwikkeling hebben gekend, geholpen om hun ware identiteit een plaats te geven. Onze jongeren durven zichzelf al eens gelijkstellen aan een kind uit de bijzondere jeugdzorg, terwijl dat slechts een deel van hun bestaan is. Daarnaast zijn het echter werkers, doorzetters en empathische jongeren. Wij willen hen motiveren en stimuleren, zodat ze zichzelf durven laten zien aan de maatschappij en de wereld rondom hen zoals ze zijn.”

In de toekomst wil de vzw ook nog een dierenatelier oprichten, maar daarvoor hebben ze vrijwilligers en een budget nodig. “Door corona zijn er veel vrijwilligers tijdelijk weggevallen, terwijl we helpende handen altijd kunnen gebruiken. Met een dierenatelier zouden we nog meer kunnen aantonen dat de kinderen en jongeren, net zoals de dieren, die elk hun natuurlijk gedrag vertonen, mogen zijn wie ze zijn. We zijn in ieder geval al heel blij en dankbaar met de steun die we dit jaar dankzij de inzamelingsactie krijgen en we hopen dat ook andere belangrijke projecten ondersteund worden.”

Meer projecten in de kijker

Niet alleen de vzw Onze Kinderen, maar ook heel wat andere projecten die zich inzetten voor het welzijn van mensen, kregen dankzij VRT een duwtje in de rug. Zo werden uit regio Roeselare ook vzw Kloen, WZN Vincenthove, Pleegzorg West-Vlaanderen, vzw ’t Hope en vzw D.O.G.B.O.-Dogbo geselecteerd. De medewerkers van Kloen organiseerden ‘Clowntown’: een uniek concert met een koor van jongeren met en zonder het syndroom van Down. WZN Vincenthove zorgt voor een beleef-tv voor ouderen met dementie. Pleegzorg West-Vlaanderen heeft een project ‘De Koesterdoos’ op touw gezet. Met zo’n koesterdoos willen ze pleegkinderen en -jongeren helpen om tastbare herinneringen te verzamelen. ’t Hope, de vereniging waar armen het woord nemen, bracht 18PLUS On Air: ‘Mag ik IK zijn?’ tot stand. Ten slotte organiseerde D.O.G.B.O.-Dogbo, waar de initiatiefnemers sociale projecten in Dogbo steunen, ‘Kindslaaf wordt zelfredzame onderneemster’.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.