Psychotherapiepraktijk ’t SchildPad en Kunstacademie Poperinge slaan de handen in elkaar

‘t Schildpad en Kunstacademie Poperinge werken samen aan Orteki. (foto MD)
Redactie KW

Psychotherapiepraktijk vzw ’t SchildPad slaat dit schooljaar voor het eerst de handen in elkaar met Kunstacademie Poperinge. Na de vorige psychosociale jongerenprojecten ‘Zeggeteki’ (2020), ‘Kikteki’ (2021) nemen ze nu het initiatief om samen toe te werken naar ‘Orteki’, een performance over de leefwereld van jongeren.

De voorbije jaren organiseerde vzw ’t SchildPad al de psychosociale jongerenprojecten Zeggeteki (2020) en Kikteki (2021). In dat laatste project, een tentoonstelling rond kwetsbaarheid voor en door jongeren, werkten Sofie Vanderhaeghe en Ruth Kaesteker van ‘t SchildPad op freelance basis samen met Pieter Meuleman, die ook al meer dan tien jaar als leerkracht Woordkunst-Drama werkt voor Kunstacademie Poperinge.

In 2022 werkt datzelfde drietal toe naar Orteki, dit keer voor het eerst in samenwerking met Kunstacademie Poperinge. “In ons vorige project, Kikteki, peilden we als vertrekbasis bij de Poperingse jongeren zelf naar hun pijnen, angsten en ontgoochelingen, maar ook naar hun dromen, verlangens en ideeën. Die input bundelden we tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid, van 1 tot en met 10 oktober 2021, tot een tentoonstelling die te bezichtigen was in de Gasthuiskapel”, zegt Pieter.

Groot enthousiasme

“Alle Poperingse klassen van de tweede en derde graad secundair kwamen de tentoonstelling bezichtigen. Een schot in de roos. Toen we eind vorig schooljaar naar de speelplaatsen trokken om jongeren warm te maken voor een vervolgeditie, merkten we een ongelofelijk groot enthousiasme. Op de vier kennismakingsworkshops afgelopen juni kwamen er in totaal 80 deelnemende jongeren af.”

“Doel van die workshops was om via beweging, contact en eigen creaties bepaalde emoties en taboes bespreekbaar te maken. Zo legden we onder andere bloot met welke onzekerheden jongeren worstelen, maar ook waar ze energie van krijgen. Dit alles moet leiden tot minder maskers en opgekropte gevoelens, en tot meer openheid, vertrouwen en verbinding.”

“Een aantal opvallend terugkerende thematieken die hierin aan bod kwamen, waren de zoektocht naar zelfliefde, de eigen identiteit, seksualiteit en lichamelijkheid. Op het einde van de workshopreeks gaven twaalf jongeren zich op om zich dit schooljaar intensief te engageren.”

Herkenbaarheid

“De thema’s en verhalen die uit de workshops voortkwamen, weven we nu tot één creatief geheel, aangevuld door persoonlijke inbreng van de groep nu. In de komende maanden zullen we die input tot een heuse performance kneden. Via deze performance door én voor jongeren willen we andere jongeren inspireren om zichzelf meer te tonen, te laten horen en hen laten ervaren dat ze oké zijn wie ze zijn. Met het project willen we dus inzetten op bewustzijn, vertrouwen, openheid, creativiteit en verbinding. Kortom, we willen het welzijn van jongeren opvolgen in de brede zin van het woord: op emotioneel, mentaal en sociaal vlak.”

Het einddoel is om de performance uiteindelijk, tegen half januari elf keer op scène te brengen in zaal Den Aria in De Stadsschaal. “We mikken op twee avondvoorstellingen voor het brede publiek en maar liefst negen voorstellingen voor alle klassen tweede en derde graad middelbaar. Al bij al zullen we dus meer dan 1.000 jongeren bereiken en we hopen bij hen openheid en herkenbaarheid te creëren rond de thema’s die aan bod komen”, klinkt het bij Sofie, Ruth en Pieter.

“We beseffen dat dat eindpunt bereiken nog een behoorlijke uitdaging wordt, want de meesten van onze deelnemers hebben weinig tot geen acteerervaring. Tussen de groepssessies door worden de jongeren ook individueel begeleid door Sofie en Ruth. Meer nog dan bij de jongerententoonstelling Kikteki tonen de jongeren zich niet alleen in hun rol in het stuk kwetsbaar, maar ook in eigen persoon. Tijdens de voorbije repetities zagen we in elk geval al een enorme evolutie. Ons valt vooral het sterke groepsgevoel op dat er al na één maand repeteren heerst”, aldus Pieter.

Momenteel loopt een crowdfundingsactie om dit project te steunen via Een Hart voor West-Vlaanderen van Het Streekfonds. Hierdoor zijn bijdragen vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar. Wie wil bijdragen aan deze podiumperformance voor en door jongeren, kan dat nog tot half oktober. Het ingezamelde bedrag wordt ingezet voor de professionele begeleiding van de jongeren in hun persoonlijk -en groepsproces, hun inschrijving aan de Kunstacademie, een kort groeitraject en de uitwerking van de performance.

(SVP)

Meer info: streekfondswestvlaanderen.koalect.com/nl-NL/project/steun-jongeren-in-hun-kwetsbaarheid-en-kracht

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier