OverKophuis Oostende erkend door Vlaamse Overheid en krijgt vanaf nu structurele steun

© gf
© gf
Redactie KW

Op 3 mei maakte minister Beke bekend dat het OverKophuis Oostende, samen met nog 29 andere initatieven, erkend wordt en vanaf nu dus structurele steun ontvangt. Naar aanleiding hiervan zullen Stad Oostende en Habbekrats vzw het bestaande OverKophuis in Oostende versterken en de werking verbreden naar een lokaal OverKopnetwerk.

Zo wil men optimaal tegemoet komen aan de steeds hogere noden op vlak van jongerenwelzijn.

Vlaanderen telt momenteel 30 ‘OverKophuizen’. Een OverKophuis is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jongeren waar activiteiten worden georganiseerd voor en door jongeren, maar waar ze ook terechtkunnen voor een luisterend oor. De werking is zo opgevat dat het vrijetijdsaanbod en de psychologische hulpverlening hand in hand gaan.

Elke weekdag vrij toegankelijk

“Het OverKophuis in Oostende is een statige dijkvilla uit 1900, prachtig gelegen op de esplanade naast de ingang van de haven, aan het Klein Strand. Het huis is elke weekdag vrij toegankelijk en het aanbod is volledig gratis. Nu al is het huis een warme plaats voor een grote diversiteit aan kinderen en jongeren.”

“De kinderen vormen een kleurrijke groep tussen 6 en 25 jaar. Verschillen merken ze niet. Ze zien enkel wat ze gemeenschappelijk hebben: de nood aan ruimte, veiligheid, warmte en aandacht,” aldus Chris Van Lysebetten, directeur Habbekrats vzw.

Zowel antwoord bieden op concrete vragen als preventieve acties uitrollen is nu prioritair

“De nood is groot om te luisteren naar jongeren en in te zetten op hun mentale welzijn. Jongeren groeien op in een steeds complexere samenleving en hebben het gevoel dat ze vaak onder druk staan. De impact van de coronamaatregelen voor jongeren heeft deze noodzaak bovendien nog extra aangescherpt, daarom wilden we op korte termijn een antwoord bieden op de behoeften van jongeren”, aldus schepen van Vrije Tijd Bart Plasschaert.

Welzijnsnetwerk voor jongeren

Het doel van OverKop is om het taboe rond psychische problemen bij jongeren te doorbreken. Vanuit een intersectorale aanpak worden jongeren geholpen. OverKop nestelt zich namelijk op een uniek kruispunt tussen onderwijs, jeugdwerk, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, welzijnswerk en de lokale besturen.

Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: “Stad Oostende nam in december al een eerste initiatief en bracht heel wat partners samen in een welzijnsnetwerk voor jongeren. De verankering van het OverkopHuis nu biedt ons de kans om een versnelling hoger te schakelen. We streven naar een actieplan waarin alle partners rond psychisch welzijn, onderwijs maar ook het jeugdwerk elkaar snel vinden. Zowel antwoord bieden op concrete vragen als preventieve acties uitrollen is nu prioritair.”

Erkenning door Vlaamse Overheid

De Vlaamse overheid nam het format begin dit jaar over en bood de mogelijkheid om de bestaande huizen aan te vullen met minimaal 11 nieuwe huizen in Vlaanderen en Brussel. Ook de bestaande huizen moesten een aanvraag voor financiële steun en erkenning indienen bij het Agentschap Opgroeien.

Het resultaat is dat over Vlaanderen en Brussel 16 regionale OverKop-werkingen uitgebouwd worden, goed voor 30 lokale OverKophuizen. Dankzij deze Vlaamse subsidie en de financiële steun van Stad Oostende aan Habbekrats vzw kan OverKophuis Oostende de komende drie jaar zijn werking verder laten groeien.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.