Leen Maveau geeft speltherapie aan jongeren: “Grote wachtlijst door corona”

Leen Maveau: “De coronamaatregelen kunnen de mentale gezondheid een ferme deuk geven.”©Wouter Meeus
Leen Maveau: “De coronamaatregelen kunnen de mentale gezondheid een ferme deuk geven.”©Wouter Meeus
Kjenta Vangampelaere
Kjenta Vangampelaere Medewerker KW

Psychotherapeute Leen Maveau (41) richtte in 2016 haar praktijk Labyrint op in Tielt waar ze speltherapie geeft aan kinderen en jongeren. “Het begon allemaal in een kleine cabine in mijn tuin, nu heb ik plaats kunnen maken voor een volwaardige praktijk: in een zeshoek, waar ik altijd al van droomde.”

Kinderen worden onder meer met speltherapie benaderd. Wat is dit eigenlijk?

Leen Maveau: “Ik geef psychotherapie aan kinderen van 2,5 jaar tot jongeren van 17 die door allerlei redenen sociale en emotionele moeilijkheden ervaren. Ik ga met hen niet in gesprek zoals een psycholoog dat doet, maar we spelen samen spelletjes. Door bepaalde keuzes te maken of de manier van reageren, tonen ze mij heel goed wat er bij hen leeft.”

Over welke moeilijkheden spreken we?

“Dat kan heel uiteenlopend zijn. Meestal hebben ze moeite met een laag zelfbeeld of ervaren ze angsten. Die soorten trauma’s kunnen ontstaan door diverse redenen: bijvoorbeeld pestgedrag, een scheiding, een nieuwe partner van de mama of papa. Maar ik help ook kinderen met gedragsproblemen, zoals extreme koppigheid of ook hechtingsproblemen en faalangst. Samen proberen we die sociale vaardigheden aan te sterken.”

Uit hoeveel sessies bestaat een therapie?

“Dit is afhankelijk van de aard van het trauma. Meestal plan ik vier observatiesessies in, zodat we elkaar kunnen leren kennen. In totaal mag je toch wel spreken van minimum tien afspraken. Als het om jonge kinderen gaat, voer ik ook oudergesprekken om opvoedingsondersteuning te bieden.”

“Het jongste half jaar zie ik een enorme stijging van de aanvragen” – Leen Maveau, Psychotherapeute

Wil de maatschappij soms niet te snel een label plakken op een kind?

“Ik begrijp zeker die bekommernis, maar ik stel nooit diagnoses. Mijn taak is om eventuele moeilijkheden sneller aan te pakken, zodat een kind of de ouders er mentaal niet onder leiden. Ouders komen zeker niet te snel om hulp vragen, want zo’n therapie kost niet alleen veel tijd, dit is ook niet goedkoop. Daar is dus goed over nagedacht.”

Merk je dat corona een invloed heeft op het mentale welzijn van jongeren?

“Ja, zeker. Ik ben deze praktijk begonnen in 2016 en het jongste half jaar zie ik een enorme stijging in de aanvragen. Door corona zitten we massaal thuis, meer op elkaars kap en er is weinig ontspanning. Die factoren kunnen de mentale gezondheid een ferme deuk geven. Momenteel is er een wachtlijst die steeds langer wordt. Dat is niet enkel bij mij zo, maar ook mijn collega’s merken dat. Om die wachtrij weg te werken, ben ik op zoek naar een collega om samen in de nieuwe praktijk te werken.”

Is er meer aandacht nodig om die wachtlijsten in te korten?

“Pas op, er is al veel aandacht. Meer dan vroeger: denk maar aan de Rode Neuzen Dag. Ook in de scholen zetten ze hard in op de cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind. Ik werk nauw samen met scholen in de buurt en begeleid vaak kinderen die doorgestuurd werden. Mentale gezondheid is al minder taboe, maar we moeten het onder de aandacht blijven brengen.”

De praktijk is in de Hondstraat 46 in Tielt. Info op www.labyrintspeltherapie.be

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.