Jeugddienst en kindergemeenteraad gaan voor rookvrije speelmogelijkheden

De leden van het kinderparlement trokken samen met jeugdconsulent Emma Nuyttens en schepen van Jeugd Lothar Feys naar de site Rebry om hun actie rond Generatie Rookvrij kracht bij te zetten.© foto Frank
De leden van het kinderparlement trokken samen met jeugdconsulent Emma Nuyttens en schepen van Jeugd Lothar Feys naar de site Rebry om hun actie rond Generatie Rookvrij kracht bij te zetten.© foto Frank

De Izegemse kindergemeenteraad trok vanmiddag naar het JOC en de naastliggende speelsite Rebry. Aan de aanwezige ouders deelden de kinderen flyers uit met de vraag de speelzones én de vakantiewerkingen rookvrij te houden.

Met de start van de zomervakantie zet de Izegemse jeugddienst zich in om het label Generatie Rookvrij te behalen. De aanzet daartoe werd door de Izegemse kindergemeenteraad gegeven. Samen met de jeugddienst ondertekende de kindergemeenteraad het charter van Generatie Rookvrij.

“Een eerste stap richting het label is om deze zomer alle vakantiewerkingen en openbare speelpleintjes rookvrij te maken”, zegt jeugdconsulent Emma Nuyttens.

Rookvrije generatie

Midden mei stelde de Izegemse kindergemeenteraad haar adviezen voor aan het volwassen college van burgemeester en schepenen. Eén van die adviezen was dat de stad zich zou engageren om het label Generatie Rookvrij te behalen, want kinderen moeten kunnen opgroeien in een rookvrije omgeving.

“Het schepencollege vond dit een goed voorstel en dus gingen we meteen aan de slag. Met de ondertekening van het charter engageren we ons om mee werk te maken van een rookvrije generatie”, legt Emma Nuyttens uit.

Kindergemeenteraadsleden in actie

Om dit engagement nog kracht bij te zetten, zette de kindergemeenteraad bij de start van de zomervakantie een kleine actie op poten.

Op donderdagmiddag 1 juli spraken de kindergemeenteraadsleden voorbijgangers aan het JOC aan en sporen ze die aan om niet te roken in de omgeving en het zicht van kinderen. De kinderen deelden ook flyers uit met daarop diezelfde vraag.

Naar niet-roken als norm

Generatie Rookvrij wil elk kind, geboren vanaf 2019, in elke fase van het opgroeien beschermen tegen tabaksrook, zodat rookvrij opgroeien vanzelfsprekend wordt en niet-roken de norm. Door niet meer te roken in het zicht van kinderen en kinderen een andere norm rond roken te leren, maak je hen volgens Generatie Rookvrij weerbaarder om later zelf niet te gaan roken.

Ze wil daarom zoveel mogelijk plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij maken: speeltuintjes, sportterreinen, jeugdorganisaties, kinderboerderijen, enzovoort. In Izegem werd alvast het goede voorbeeld gegeven.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.