IN KAART Er groeiden vorig jaar iets minder kinderen op in armoede, toch heeft nog 1 op 5 West-Vlaamse ouders nood aan een sociale toeslag

Phebe Somers

Uit de meest recente cijfers van Opgroeien blijkt dat 21,7 procent van de ouders in West-Vlaanderen vorig jaar een sociale toeslag toegewezen kreeg voor hun kind(eren), naast het Groeipakket. Dit is een van de twee belangrijke toeslagen die dienen om ervoor te zorgen dat gezinnen voldoende financiële middelen hebben om hun kinderen op te voeden. Dat blijft probleem, want volgens de analyse groeit nog steeds 12,5 procent van de kinderen onder 3 jaar op in kansarmoede.

Die kansarmoede-index is licht gedaald, in 2020 was er nog sprake van 12,9 procent jonge kinderen in kansarmoede. “De daling voor 2021 toont aan dat een sterke overheid die gezinnen ondersteunt in tijden van crisis, zoals vorig jaar tijdens de coronacrisis, haar effect niet mist. We zagen de positieve impact van de covid-maatregelen eerder al bij de algemene armoedecijfers. We zagen toen ook dat alle niveaus goed samenwerkten om dat te kunnen doen. Dit jaar staan we voor nog meer uitdagingen. De Vlaamse regering bespaart op de kinderbijslag. Door deze niet volledig te indexeren, ondanks de hoge prijsstijgingen, zijn veel kinderen steun verloren. De jaarlijkse vaste indexering zal worden gehalveerd. Dat valt echt niet uit te leggen en moet dringend bijgestuurd worden. We mogen de gezinnen nu niet loslaten”, pleit Vlaams parlementslid Maxim Veys. (lees verder onder de kaart)


We zien dat vooral de kustgemeentes met problemen kampen. Blankenberge, De Haan, Oostende, Nieuwpoort en De Panne tekenen de hoogste kansarmoede-index van de provincie op. In Ruiselede groeit slechts 2,7 van de kinderen onder 3 jaar op in kansarmoede, het laagste percentage.

Minder schooltoeslag

In vergelijking met 2020 moeten iets meer ouders een beroep doen op de sociale toeslag, er werd een stijging van 0,70 procent geregistreerd. Net zoals in Vlaanderen in het algemeen wordt het aandeel van ouders onder de laagste inkomensgrens steeds kleiner. Het aandeel kinderen met een sociale toeslag neemt af met de leeftijd en lag eind 2021 het hoogst (23,7%) bij de jongste kinderen.

“We merken al enkele jaren dat gezinnen van pasgeborenen qua socio-economisch profiel beter scoren”, aldus Diederik Vancoppenolle van Opgroeien. “Die trend lijkt zich in 2021 voor te zetten. Dat is positief, maar we moeten benadrukken dat nog steeds 1 op 8 West-Vlaamse kinderen wordt geboren in armoede. Of een kind te maken krijgt met kansarmoede heeft vooral te maken met het beperkte inkomen en laag opleidingsniveau van de ouders.”

Nog steeds 1 op 8 kinderen wordt geboren in kansarmoede in West-Vlaanderen

De tweede bron van steun is de schooltoeslag. Die is net zoals de sociale toeslag afhankelijk van het gezinsinkomen. Het aandeel kinderen die hier gebruik van moet maken daalde dicht het afgelopen jaar. Bij de kleuters gaat het over 32,7 procent, in het lager onderwijs doet 35,8 procent van de scholieren hier een beroep op en middelbareschoolleerlingen hebben het vaakst nood aan een schooltoeslag, met name 36,3 procent.

Wanneer het gaat over verhoogde tegemoetkoming door de ziekteverzekering, ligt het zwaartepunt van de steunt bij de jongeren tussen 15 en 19 jaar. Exact 15,7 procent van deze doelgroep heeft hier recht op.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.