Gemotiveerde moni’s bij speelpleinwerking Alveringem:“Mensen verwachten veel van ons”

Deze bubbel ging enthousiast op de foto voor ons. We herkennen vooraan Arthur-Emile, Nora en Gaelle en achteraan Rune, Geike, Finn, Lotte en Nina.©Anne Bovyn
Deze bubbel ging enthousiast op de foto voor ons. We herkennen vooraan Arthur-Emile, Nora en Gaelle en achteraan Rune, Geike, Finn, Lotte en Nina.©Anne Bovyn
Anne Bovyn
Anne Bovyn Medewerker KW

De gemeente Alveringem is bij de een op vier steden en gemeenten die tijdens de paasvakantie volwaardige speelpleinwerking heeft georganiseerd. Door corona waren de plaatsen beperkt tot zowat de helft van de capaciteit in normale tijden. “In Alveringem hebben we niemand moeten weigeren, in Stavele twee gezinnen die vlot een andere oplossing vonden”, stelt verantwoordelijke Meloika Verweider.

Het gemeentebestuur organiseert al vele jaren speelpleinwerking voor kindjes van 3 tot 12 jaar. Zowel in de paasvakantie als in de zomervakantie, in de hoofdgemeente en in deelgemeente Stavele. Een handige én goedkope dienstverlening voor de vele ouders die zo voor een appel en een ei opvang voor hun kinderen hebben. Voor 2 euro kan men al een halve dag naar het speelplein, een hele dag kost amper 4 euro. Om het nog gemakkelijker te maken voor de ouders is er zelfs vooropvang tussen 7 en 8 uur en na-opvang tussen 17.30 en 18 uur! Even ter vergelijking: stad Lo organiseert enkel tijdens de grote vakantie speelpleinwerking en enkel in de namiddag. De voorbije paasvakantie was er hier wel noodopvang. Alveringemse ouders zitten dus best wel in een luxepositie.

Moeilijke puzzel

Met vaak wisselende richtlijnen vanuit de overheid was het spannend voor Meloika Verweider om de puzzel te leggen. De paasopvang was dit jaar immers zo goed als uitsluitend toegankelijk voor ouders met essentiële beroepen en kinderen uit sociaal kwetsbare gezinnen. In normale tijden ontvangt Alveringem tijdens de paasvakantie zo’n 80 kinderen en komen er gemiddeld 35 kinderen naar het speelplein in Stavele, nu waren dat er respectievelijk 40 en 20.

“In Alveringem heb ik geen gezinnen moeten weigeren, in Stavele twee”, vertelt Meloika die de gemeentelijke dienst Jeugd en Sport bemant. “De ouders toonden wel begrip en vonden vlot een andere oplossing. In Alveringem maakten we twee bubbels van tien kinderen op de jeugdsite en één of twee bubbels in de vrije basisschool. In Stavele waren er twee bubbels die allebei volzet waren. Volgens de richtlijnen van de overheid zijn twee moni’s voor tien kinderen voldoende, zelf voorzie ik er standaard drie. Op vlak van veiligheid lopen we immers liever geen enkel risico.”

“In deze tijden is het speelplein voor ons een welgekomen verstrooiing” – Geike Treve

Alle moni’s hebben ook verplicht de cursus animator gevolgd. Dat is bij ons een noodzaak. Jongeren leren er een waaier aan vaardigheden die goed van pas komen tijdens deze job. Ik denk daarbij aan omgaan met kinderen, omgaan met conflicten, het organiseren van spel en andere activiteiten en EHBO. Gisteren nog kreeg een kindje per ongeluk wat alcoholgel in het oog. Dan moet je actie ondernemen om te spoelen. De cursus kost 175 euro, een bedrag waarvan de gemeente 90 euro terugbetaalt. Twee keer per dag doe ik mijn ronde langs alle bubbels. Dat zijn tien minuutjes waarin ik check of men iets nodig heeft en of er vragen of problemen zijn. De moni’s ervaren dat gelukkig niet als controle”, glimlacht Meloika.

Royaal loon

Wie in Alveringem op het speelplein staat, ontvangt daarvoor een royaal loon. Eén maand speelpleinwerking tijdens de grote vakantie levert zo’n 1.700 euro op. Dat is veel geld! Maar de moni’s die wij in de bubbel van de vrije basisschool spraken – Nina Delaeter, Geike Treve en Rune Corveleyn – zeggen wel dat daar heel wat tegenover staat.

“Speelpleinwerking is veel meer dan enkel maar de kinderen opvangen”, vertelt Rune Corveleyn (20) uit de Vaartstraat. “Zo maken wij op voorhand een hele weekplanning. En zowel tijdens stages als tijdens de job word je geëvalueerd en moet je er echt wel staan. Vorige week maakten we paasmandjes, speelden we gezelschapsspelen, hadden we vrije spelnamiddag op dinsdag en vrijdag en – als het niet te koud was – maakten we gebruik van de speeltoestellen van de school. De donderdag is themadag. We speelden toneel en hebben gezongen en gedanst. Dan zijn de moni’s verkleed natuurlijk! Elke grote vakantie ben ik present en voor het eerst werd ik ook voor de paasvakantie opgeroepen. ‘s Avonds heb ik nog schoolwerk. Ik volg immers het tweede jaar kleuteronderwijs.

Zelf studeer ik orthopedagogie”, zegt Nina Delaeter (20) uit de Rozendaalstraat. “Het is een pittige richting met zware stages. Ook ik ben er al sinds mijn vijftiende bij op het speelplein. Je ziet kindjes tijdens de speelpleinwerking evolueren. Ze komen graag, zijn enthousiast en dat is fijn voor ons.”

Met plezier naar werk

Eigenlijk zijn alle moni’s één grote vriendengroep”, voegt Geike Treve (18), ook uit de Rozendaalstraat, toe. “Als kind ben ik ieder jaar naar de speelpleinwerking gekomen. Vele Alveringemse jongeren groeiden er mee op en voor velen is het vanzelfsprekend om moni te worden. Ik werk graag met kinderen en jongeren; dat is me op het speelplein duidelijk geworden. In coronatijden is deze vakantiejob voor ons ook een welgekomen verstrooiing. Ik zie weinig mensen en volg de regels omdat ik los van mijn ouders en knuffelcontact ook mijn grootouders op afstand wil kunnen blijven zien. Dankzij de goede organisatie van Meloika hebben de monitoren het gevoel dat er ook voor hen wordt gezorgd. Ik denk dat wij allemaal met plezier naar ons werk gaan!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.