Digitaal Platform bundelt eisen en acties van studenten in coronatijden

foto MVO©Myriam Van den Putte
foto MVO©Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

De coronacrisis hakt er stevig in bij alle groepen in de samenleving, niet het minst bij jongeren en studenten. Elise Sticker (21) studeert politieke wetenschappen in Gent en wilde niet bij de pakken blijven zitten, toen ze merkte dat alsmaar meer jongeren ‘erdoor’ zaten. Samen met enkele Twittervrienden richtte ze het platform ‘Erdoor’ op, om aandacht te vragen voor het mentale welzijn van jongeren.

Elise leerde via Twitter enkele medestudenten kennen die het net als zij betreurden dat er vanuit het Overlegcomité en politieke hoek weinig aandacht was voor de situatie van jongeren en studenten tijdens de coronacrisis.

“Wij merkten dat studenten altijd op de laatste plaats kwamen, hoewel er toch wel mogelijkheden waren voor het onderwijs”, vertelt Elise. “We hebben gebrainstormd online en gepolst via diverse sociale mediakanalen of er interesse was om iets aan onze situatie te doen. Op basis van de input die we kregen hebben we een aantal standpunten gebundeld.”

Alle jongeren

“Voor alle duidelijkheid: het gaat niet alleen om studenten, maar om alle jongeren in volle ontwikkeling. Daartoe behoren ook werkzoekende jongeren, zij die pas een nieuwe job zijn gestart en van thuis uit moeten werken zonder dat ze de bedrijfscultuur of hun collega’s al kennen…”

“We ijveren voor een exitstrategie gekoppeld aan cijfers, die duidelijkheid schept en motiverend werkt. We vragen de universiteiten om steun en transparantie. ‘Code rood’ in het hoger onderwijs kan per studierichting herbekeken worden, in functie van het aantal jongeren. Er moeten meer mogelijkheden zijn om jongeren uit hun isolement te halen.”

“Wij hebben onze eisen en voorstellen al meegedeeld aan alle beleidsmakers en rectoren, maar het voelt nog altijd alsof ze ons in de kou laten staan. We zijn in elk geval blij dat er toch reacties komen. Ik heb ook een podcast gedaan met minister Dalle, georganiseerd door het Vlaams Jeugdparlement. Daarin heb ik duidelijk gesteld dat jongeren een onmisbare schakel zijn in de samenleving en dat ze als partners moeten worden gezien, die recht hebben op inspraak. Om onze bezorgdheden en oproep tot steun kracht bij te zetten hebben we een aanvraag ingediend voor een coronaveilige actiedag op 24 maart, tegelijkertijd in Gent, Brussel en Leuven.”

Beetje politieke bijval

Maxim Veys, West-Vlaams volksvertegenwoordiger voor s. pa in het Vlaams Parlement, staat achter het initiatief van ‘Erdoor’. “Deze studenten focussen op verschillende ‘besognes’ die ook te maken hebben met de persoonlijke levenssfeer. ‘Erdoor’ is erin geslaagd om een brede kijk te hebben op wat de coronacrisis teweegbrengt, om de noden en bezorgdheden van alle jongeren in de samenleving onder de loep te nemen. Ze beseffen dat je niet alle problemen in één keer kunt oplossen. Belangrijk is om alles bespreekbaar te maken en dat iedereen erop vooruitgaat en mentaal beter van wordt, los van elk politiek standpunt.”

(MVQ)

Meer info over het initiatief vind je op www.erdoor.be, via info@erdoor.be, of op Facebook en Instagram.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier