Deerlijk trekt de kaart van burgerparticipatie om het decreet Buitenschoolse Opvang en Activiteiten vorm te geven

Extern begeleider uitrol BOA-decreet Wim van Leeuwen, diensthoofd vrije tijd Wouter Mortier en schepen Louis Vanderbeken. © (Foto DRD)
Redactie KW

De gemeente Deerlijk wil op een verantwoorde manier de regierol opnemen bij het ontwikkelen van een geïntegreerd aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten.

“De bedoeling is dat kinderen nog meer speelmogelijkheden en ontplooiingskansen krijgen”, verduidelijkt schepen van Welzijn, Kinderen en Gezin Louis Vanderbeken (CD&V). “Daarnaast moeten ouders werk, opleiding en gezin vlot kunnen combineren en streven we er naar dat het aanbod voor alle kinderen toegankelijk is.”

“Om deze nieuwe visie op het BOA-decreet waar te maken, werden alle ouders van schoolgaande kinderen bevraagd. We konden rekenen op de insteek 159 ouders. We onthouden uit de cijfers dat er heel wat tevredenheid is over het aanbod. Ouders zien graag extra kansen voor hun kinderen om uit een gevarieerd aanbod te kunnen proeven. Daar gaan we nu mee aan de slag.”

“We stellen verder vast dat er heel wat ‘zomerstress’ leeft bij ouders. Dat betekent dat ouders merken dat het aanbod snel volzet is en hun kinderen op de wachtlijst komen. Dit brengt extra druk mee om op tijd keuzes te maken en achter de laptop klaar te zitten om in te schrijven. Zeker als het gaat over kampen of vakantiewerking voor jongere kinderen. In de loop van 2023 willen daarom meteen met enkele proefprojecten starten die de uitrol van het decreet tastbaar maken. Het meest uitdagende proefproject is de nood aan aanbod voor kinderen tijdens het bouwverlof en in de kerstvakantie. De eerste stappen hiervoor zijn al genomen.” (DRD)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.