Buitenschoolse kinderopvang Ferm is succes

De samenwerking tussen Ferm, de basisscholen en de gemeente blijkt na de evaluatie en goede zaak voor iedereen. (foto Jan)
Redactie KW

Sinds 1 september 2022 werken de gemeente en beide basisscholen samen met Ferm voor buitenschoolse kinderopvang. Recent werd die samenwerking geëvalueerd en de bevindingen waren positief.

“Tot vorig schooljaar werd de buitenschoolse kinderopvang georganiseerd door de basisscholen van Pittem en Egem”, steekt schepen Annick Debonné van wal. “Dat verliep goed, maar op vraag van de scholen zijn we op zoek gegaan naar een alternatief. We kwamen al snel uit bij Ferm, dat binnen de gemeente al in opvang voorzag in de kinderopvang in zaal De Fontein. We zaten snel op dezelfde golflengte en na overleg met de scholen werd besloten vanaf 1 september de buitenschoolse opvang over te dragen aan Ferm. De samenwerking is een succes over de hele lijn.”

Teamwerking

“De opstart en werking zijn vlot verlopen, wat zeker niet evident is”, gaat clustermanager voor Ferm West-Vlaanderen Sandra Declerck voort. “Het was voor ons positief dat we konden voortbouwen op de opvang die er al was, dat de beide scholen hun lokalen ter beschikking wilden stellen en dat de mensen die de opvang verzorgden ook bij ons aan het werk wilden. Vanuit Ferm zetten we volop in op het werken in team. Zo zien we de ouders als de eerste opvoeders van de kinderen. Dat betekent dat een nauw overleg met de ouders centraal staat. We willen veel meer zijn dan louter ‘kinderopvang’ in de strikte zin van het woord.”

Investeren in jeugd

“We hebben op dit moment elf medewerkers, aangevuld met een aantal vrijwilligers, zodat we zeker voldoende aandacht kunnen geven aan alle kinderen”, legt lokale verantwoordelijke Amelie Goormachtig uit. “Wat de voorschoolse opvang betreft zitten we in Pittem immers aan gemiddeld een 65 kleuters en lagereschoolkinderen en in Egem aan 20 kinderen. Wat de naschoolse opvang betreft hebben we gemiddeld 90 tot 100 kinderen in Pittem en 30 in Egem. De gezonde mix van vaste krachten en vrijwilligers zorgt ervoor dat we volop kunnen inzetten op het investeren in de jeugd en de jonge gezinnen. Zij zijn immers de toekomst voor de scholen en de gemeente.” (JG)

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.