Bijzondere koffiehuis De Living in Deerlijk wordt gerund door kwetsbare jongeren: “Met dat extra klontje aandacht”

Rik Devos
Rik Devos Medewerker KW

Kwetsbare jongvolwassenen een probeerruimte aanbieden waar ze kan de kans krijgen om te groeien in hun talenten rekening houdend met hun mogelijkheden. Dat is in een notendop het opzet van het bijzondere koffiehuis De Living, dat momenteel gestalte krijgt in het Koetsiershuis, de vroegere Wereldwinkel in de Hoogstraat. Voor het financieren van de opstartkosten, werd een crowdfunding opgestart.

“We richten ons volop naar maatschappelijk kwetsbare jongeren”, verduidelijkt Isabelle Taelman die samen met Mieke Desmet aan de basis ligt van vzw De Living. “Het hele project is enerzijds ontstaan vanuit eigen ervaring in onze thuissituatie waarin we beiden geconfronteerd werden met het feit dat re-integratie in de maatschappij na langdurige opname of meedraaien in onze samenleving lijdend onder psychische kwetsbaarheid, bijzonder moeilijk is.”

“De oorzaken zijn legio: school lukt niet, werk lukt niet, ze zijn thuis, raken geïsoleerd en het gaat van kwaad naar erger. Er zijn wel mogelijkheden en instanties maar ze bereiken is heel moeilijk.”

“Anderzijds is er de link naar mijn beroep. Ik ben al 27 jaar leerkracht aan de gemeenteschool voor buitengewoon onderwijs De Kim en hoor via spontane of toevallige gesprekken met ouders van oud-leerlingen vaak dezelfde bekommernissen en frustraties: ze zijn altijd thuis, hebben geen netwerk, voelen zich eenzaam en vaak waardeloos… Het zelfvertrouwen is totaal zoek. Met De Living hopen we dat die jongeren terug in zichzelf gaan geloven.”

Missie

“We willen hen helpen in hun zoektocht naar zinvolle invulling van hun vrije tijd”, gaat Mieke Desmet verder. “Via succeservaringen streven we naar het bereiken van een positief zelfbeeld. Mensen opnieuw doen geloven in zichzelf is onze missie. We gaan de jongvolwassenen ondersteunen en dat vanuit een gelijkwaardige houding. We streven naar het vergroten van hun netwerk door een ontmoetingsplaats te zijn waar we ongedwongen kunnen samen-zijn.”

“We willen een veilige en gezellige plek zijn waar het leuk vertoeven is zonder specifieke verwachtingen. We willen kansen blijven bieden en ruimte geven om opnieuw te mogen beginnen. We spelen in op de noden en wensen van het moment. Op een gelijkwaardige manier leveren we elk onze bijdrage.”

“In team beleven we samen arbeidsfierheid en plezier. Via nabijheid en samen doen worden grenzen verlegd. Voor sommigen van hen kan dit een opstap naar het regulier arbeidscircuit betekenen. Hopelijk kunnen we met de vzw een verschil maken voor deze jongeren.”

Speciale horecazaak

Dat wil vzw De Living realiseren via het opstarten van een ‘bijzonder’ koffiehuis. Om alles in goede banen te leiden, werd een werkgroep van enthousiastelingen opgestart waarin Isabelle Taelman en Mieke Desmet assistentie krijgen van Anoushka Bultinck, Lore Polfliet, Heidi Steuperaert, Katleen Terryn, Lut Vercruysse, Tina Colle, Heleen De Wulf, Mario Himpe en Jan Pauwels.

“De Living wordt een ‘bijzonder’ koffiehuis waar kwetsbare jongvolwassenen probeerruimte krijgen om te groeien in hun talenten en waarbij rekening wordt gehouden met hun mogelijkheden”, gaat Isabelle Taelman verder.

“De jongeren krijgen de kans om actief deel te nemen aan het runnen van een horecazaak in al zijn facetten zoals bedienen, afrekenen, poetsen… De Living wil en zal verwennen met zorg en kwaliteit. Daarnaast kan lokaal talent zijn of haar creaties tonen en verkopen via onze ‘kunstmuur’ en een (mini-)conceptstore. De Living wil ook een plaats zijn waar verenigingen of individuen een workshop kunnen organiseren. Omdat iedereen gewoon bijzonder is…”

“We streven naar diversiteit binnen onze doelgroep en legden daarvoor contacten met de sociale dienst van Deerlijk, de Branding Kortrijk en GTB, een gespecialiseerd team dat nauw samenwerkt met de VDAB en mensen met een beperking of gezondheidsproblemen helpt om geschikt werk te vinden. Het Koetsiershuis, de vroegere Wereldwinkel, wordt onze uitvalsbasis.”

“We willen vooral niet overhaast te werk gaan. We hebben tijd nodig om onze jongvolwassenen warm te maken, op te leiden en een aangepast werkmilieu te creëren. Er moeten ook heel wat aanpassingen doorgevoerd worden: speciale plateaus, een kassasysteem niet enkel voor mensen met een beperking maar ook in functie van stressbestendigheid…”

“We willen ene huiselijke sfeer creëren met basisregels naar beleefdheid toe en respect voor elkaar, altijd vertrekkend vanuit de visie dat iedereen gelijkwaardig is. We willen alles op alles zetten om er een goede start voor iedereen van te maken. We zijn al anderhalf jaar bezig met ons project en bereiken ondertussen 24 jongeren. De opleidingssessies laten alvast het allerbeste vermoeden… Onze startdag was een echte meevaller.”

Crowdfunding

“We willen klein beginnen, stap per stap werken maar hopen dat het concept verder kan groeien. In eerste instantie is het de bedoeling om 2 dagen per week (zaterdag van 14 tot 18 uur en zondag van 11 tot 17 uur) open te zijn omdat alles op vrijwillige basis zal gedragen worden door een groep van enthousiaste begeleiders. We staan er wel op om een vrijwilligersbijdrage te bieden aan de jongvolwassenen die we in ons sociaal project willen integreren.”

“Het plan van ons koffiehuis is er maar er is uiteraard nog veel werk te verrichten. Om onze droom en plannen te kunnen verwezenlijken, hebben we natuurlijk een werkbudget nodig.Diverse opstartkosten zijn onvermijdelijk: de oprichting van de vzw, aangepast kassasysteem, professioneel koffiezetapparaat, frigo’s en koeltoog, meubilair en allerlei materiaal voor de inrichting, verzekering, boekhoudprogramma… maar ook de vrijwilligersbijdrage aan onze jongeren.”

“We prijzen ons gelukkig dat we kunnen rekenen op de steun van de gemeente Deerlijk en sponsoring in speciën en in natura van heel wat ondernemingen en serviceclubs”, stelt Mieke Desmet. “Er werd ook een crowdfunding opgestart in samenwerking met het Streekfonds West-Vlaanderen, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting. Elke steun is van harte welkom.”

“”Met de inzet van de nodige handige Harry’s, veel hulp van de vrijwilligers en de broodnodige ondersteuning via sponsoring hopen we tegen eind augustus een gezellige multifunctionele locatie te kunnen openen waar onze doelgroepzich ten volle kan ontplooien.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.