Benjamin Dalle voorziet ruim 11 miljoen euro voor jeugdinfrastructuur

Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). © Belga

De Vlaamse regering investeert ruim 11 miljoen euro in jeugdinfrastructuur. Na een eerste reeks projecten voor 3,8 miljoen euro in het voorjaar, heeft minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) het licht op groen gezet voor een tweede reeks van 44 projecten voor nog eens 7,4 miljoen euro. “Ons jeugdwerk verdient moderne en veilige infrastructuur, met deze historische investering brengen we het jeugdwerk bij de tijd,” aldus Dalle.

Aanvankelijk was het de bedoeling om 7,7 miljoen euro te voorzien voor de ondersteuning van jeugdinfrastructuurprojecten, maar dat budget is nu opgetrokken tot 11,2 miljoen euro. Na 25 projecten in de eerste ronde, komen er nu 44 projecten bij in de tweede ronde.

Het doel van de projectoproep is om lokale jeugdorganisaties te moderniseren of van extra jeugdvriendelijke ruimte te voorzien. Het gaat dan bijvoorbeeld om de renovatie van jeugdhuizen, de aanleg van skateparken of kinderboerderijen, of de opwaardering van speelpleinen.

Per project bedraagt de minimumsubsidie 50.000 euro en de maximumsubsidie 250.000 euro. De projecten moeten gerealiseerd worden tussen 2022 en 2026.

“Ik ben heel fier dat we deze historische investering kunnen realiseren samen met de sector”, zegt minister Dalle. “Dit zijn stuk voor stuk sterke projecten die ervoor zorgen dat kinderen en jongeren onbezorgd zich kunnen uitleven in goed aangepaste lokalen en infrastructuur. Veel van deze projecten werden samen met kinderen en jongeren bedacht. Dit is dus een plan voor én door kinderen en jongeren”, stelt de CD&V-minister.

Wat betekent dit voor West-Vlaanderen?

Bolwerk vzw (Kortrijk) – 250.000 euro

Realisatie van het Forum, een belevingsplek voor jongeren in culturele vrijhaven Bolwerk. Het dossier is een voorbeeld van een innovatief, participatief, duurzaam, ecologisch, geïntegreerd, integraal project dat inzet op online en offline jeugdwerk, gedreven door de noden en behoeftes van gebruikers. De basisinfrastructuur wordt duurzaam gerenoveerd.

VZW Jeugdhuis Krak (Avelgem) – 62.228,05 euro

Herinrichting van het jeugdhuis gelegen in Avelgem. Men beoogt een structurele verbreding van de werking. De geplande investeringen optimaliseren het gebruikscomfort en zullen bijdragen tot de sfeer en uitstraling van het jeugdhuis. Ze willen deze gehuurde ruimte kwaliteitsvol herinrichten met de vernieuwing van het sterk verouderd sanitair, de creatie van een polyvalente ruimte, digitale infrastructuur, een renovatie van de vloer, een decoratief akoestisch plafond en een uitschuifbare luifel boven het terras. De zoektocht naar spel, ontmoeting, experiment, creativiteit, … toont zich in alle opgegeven voorstellen voor dit jeugdhuis.

VZW Het Entrepot (Brugge) – 250.000 euro

Renovatie en reorganisatie van project Josie in Brugge. Josie staat voor JOngeren SIte Entrepot en is een project dat drie bewoners huisvest: jeugddienst Brugge, Jeugdhuis Comma en Het Entrepot. De ingrepen zorgen ervoor dat er veel meer oppervlakte nuttig en beter gebruikt kan worden zonder meer ruimte bij te bouwen. Zo wordt het sanitair bereikbaarder, uitgebreid, veiliger, beter verlicht, toegankelijk van buiten door te verhuizen naar beneden. Daardoor komt er boven ruimte vrij voor het jeugdhuis en voor ontmoetingsruimte. De ontdubbeling van het jeugdhuis is een eenvoudige ingreep die veel verbetering toont in een echte ‘thuis’ voor het jeugdhuis, een extra inkom en een centrale ontmoetingsruimte. De ingrepen zorgen voor een meer open gebouw.

Gemeente De Panne – 50.000 euro

De renovatie van een skatepark gelegen naast jeugdhuis Te®Minus en de jeugddienst van de gemeente. De gemeente De Panne wenst het skatepark te vernieuwen en uit te breiden. Bedoeling is te komen tot een infrastructuur die uitnodigt om verschillende niveaus aan te bieden, wedstrijden te organiseren en skaters over de (gemeente)grenzen heen te verbinden en te motiveren zich te verenigen. Daartoe wordt het bestaande skatepark gerenoveerd en worden een aantal aanliggende zones geïncorporeerd. Zo worden bv. een aantal parkeerplaatsen “opgeofferd” en worden kindvriendelijke overgangszones gecreëerd. De site wordt daardoor overzichtelijker en veiliger. Het skatepark heeft een gunstige ligging: het grenst aan de gemeentelijke jeugddienst en het jeugdhuis Te®Minus.

Stad Kortrijk – 33.000 euro

De maatregelen in de evenementenhal verhogen voornamelijk de gebruiksmogelijkheden voor het hosten van de evenementen, fuiven en ander algemeen gebruik; en dragen minder bij tot kwaliteitsvol ontmoeten voor kinderen en jongeren. Het omvormen van de bus tot een gaming room is dan weer wel een initiatief dat zeer sterk op innovatief eerstelijnsjeugdwerk is gericht, maar de geraamde kost voor deze maatregel bedraagt slechts een klein aandeel van het totaal van de gevraagde middelen. De administratie adviseert de minister om enkel dit laatste gedeelte op te nemen in geval van subsidiëring.

Vzw Mirza (Staden) – 182.666,68 euro

De renovatie en uitbreiding van het jeugdlokaal ’t Stationsgebouw Vijfwegen van de KLJ. Behalve de renovatie en betere indeling van het bestaande gebouw, komt er ook een kleine uitbreiding, waardoor ook een buitenterras ontstaat. Het geheel zal zeker zorgen voor meer toe-eigening, vrijplaats, geborgenheid, ontmoeting. Naast veilige basisinfrastructuur zoals vernieuwde elektriciteit en ventilatie zal ook de digitale infrastructuur verbeterd worden om digitaal jeugdwerk mogelijk te maken. Er wordt een digitaal sleutelsysteem voorzien. De inrichting wordt eveneens vernieuwd met medewerking van de jeugdvereniging en er komt een beperkt terras met banken en lounge dat kan dienen voor buitenactiviteiten.

Halte Reningelst (Stad Poperinge) – 97.437,20 euro

Renovatie van speelzone. De speelweide wordt uitgebouwd met multifunctionele, innovatieve en attractieve speeltoestellen en speelzones, gericht op alle leeftijden. Een brede bevraging zal concrete invulling geven. Sowieso wordt uitgegaan van veiligheid, avontuur, brede doelgroepenwerking, innovatie en duurzame toestellen en materialen, een integrale benadering met terras, schaduw, sport, theater en groen, en tevens een educatief aspect via houten beeldjes en een podcast voor en door kinderen die de geschiedenis van de site verbeelden.

Gemeente Zwevegem – 72.700 euro

Herinrichting van het skatepark.

Lees meer over:

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.