Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zal op dinsdag 25 juni aan de gemeenteraad vragen om het aantal gemeentelijke administratieve sancties de zogenaamde gasboetes gevoelig uit te breiden. Tot nu toe werd enkel opgetreden bij wildplassen en sluikstorten.
...

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zal op dinsdag 25 juni aan de gemeenteraad vragen om het aantal gemeentelijke administratieve sancties de zogenaamde gasboetes gevoelig uit te breiden. Tot nu toe werd enkel opgetreden bij wildplassen en sluikstorten. "Het voorbije weekend hebben onze ambtenaren drie wildplassers betrapt en drie nachtwinkels gedetecteerd die overdag open waren en zondigden tegen het sluitingsuur. Er werden dus zes gasboetes uitgeschreven", zegt Dirk De fauw. De Brugse burgemeester heeft het jaarverslag van de gemeentelijke administratieve sancties bij de hand. Vorig jaar schreef Brugge 248 gemeentelijke administratieve sancties uit. In hoofdzaak gaat het om 179 wildplassers en 59 sluikstorters die op heterdaad betrapt werden. Minder frequent zijn gasboetes voor hondenpoep (2), onkruid voor de eigen stoep (2), aanklampen door opdringerige obers (1) en het niet naleven van het sluitingsuur (5). Wat Dirk De fauw opvalt, is dat wildplassen hét grootste probleem blijft. "We zullen maatregelen nemen. Hoewel de meeste gekliste wildplassers jongens zijn, beseffen we ten volle dat er grote nood is aan meer publieke toiletten, zeker voor meisjes. Ook wc's die 's nachts open zijn. De voorbije jaren zijn er wel al nieuwe toiletten bijgekomen, onder meer dankzij de herinrichting van 't Zand. Maar het kan nog veel beter. Ik ben niet echt gelukkig met het openbaar toilet dat in de Kuipersstraat gebouwd werd: zo'n lelijk blok midden op het voetpad. Binnenkort wordt de Biekorf gerenoveerd, er zal een openbaar toilet in het nieuw gebouw ingekapseld worden. Daarnaast voorzien we openbare toiletten aan de Magdalenakerk."De burgemeester verdedigt de uitbreiding van de gemeentelijke administratieve sancties met vuur. "Al die inbreuken konden tot nu toe beteugeld worden door de politie. Telkens als de politie een proces-verbaal uitschrijft, moet dit pv naar het parket gestuurd worden. Het openbaar ministerie beslist autonoom of de dader al dan niet vervolgd wordt voor de politierechtbank. In de praktijk seponeert het Brugse parket al die duizenden kleine dossiers. Uit tijdsgebrek of omdat er andere prioriteiten zijn.""Ik begrijp ten volle dat het parket de voorkeur geeft aan het bestrijden van zwaardere criminaliteit, maar al die geklasseerde dossiers zorgen er voor dat onze politieagenten ontmoedigd geraken", aldus nog de burgemeester. "Zij vragen zich af waarom ze nog een pv moeten opstellen, als het toch verticaal geklasseerd wordt. Het gevolg is dat zelfs sluikstorters ongemoeid hun ding kunnen doen. Precies daarom breiden wij de gasboetes uit."Drie stedelijke ambtenaren zullen straks autonoom oordelen welke boete opgelegd wordt. Ook het bedrag gaat omhoog. "Op vandaag riskeert een volwassene een boete tot 250 euro. Dat wordt vermeerderd tot 350 euro. Voor minderjarigen stijgt de boete van 125 naar 175 euro. Is dat veel? Dat zijn de maximumbedragen voor recidivisten. Bij een eerste inbreuk wordt doorgaans een waarschuwing gegeven, pas bij een tweede keer wordt effectief een geldbedrag geëist. Dat loopt op voor wie meerdere keren tegen de lamp loopt.""De voorbije jaren en maanden heeft Brugge enkele maatregelen genomen om het leven in de stad aangenamer te maken: het terrasreglement werd versoepeld, je mag zwemmen in de reitjes. Het stadsbestuur heeft de Bruggelingen meer vrijheid gegeven, maar we stellen vast dat er van die vrijheid misbruik gemaakt wordt. Daarom zijn die gasboetes een stok achter de deur. Deze zomer bijvoorbeeld mag je aan de Coupure zwemmen van 11 tot 20 uur. Dan moet je niet om 23 uur in het water springen. Hetzelfde geldt voor de terrassen: sommige handelaars maken misbruik van het nieuwe reglement en plaatsen te veel tafels en stoelen. Ze moeten zich aan de vergunde afmetingen houden! We zullen met koperen nagels op de grond de terrassen duidelijker afbakenen, zodat er geen discussie meer mogelijk is.""Idem voor reclamepanelen: restauranthouders mogen een menubord evenwijdig met de gevel plaatsen. Maar ik zie dat bijvoorbeeld in de Vlamingstraat een horeca-uitbater drie of vier borden zijdelings op het voetpad opstelt, zodat voetgangers gehinderd worden. Tegen die wantoestanden willen we optreden. Het is absoluut niet de bedoeling dat die nieuwe gemeentelijke administratieve sancties de stadskas spijzen. Hoe minder ze opbrengen, hoe minder mensen de regels ontwijken. En de drie bevoegde ambtenaren zullen geen instructies krijgen; ze zullen in alle onafhankelijkheid werken. Dat de stad rechter en partij is, klopt niet. Wie niet akkoord gaat met de opgelegde gasboete, kan nog altijd in beroep gaan bij de politierechter", besluit Dirk De fauw.