"JCI Tielt is een vereniging voor mensen van 18 tot 40 jaar", legt Piet Verhulst (28) uit. "Alle leden hebben één iets gemeenschappelijk: ze willen op een positieve manier iets betekenen voor de regio en daarvoor engagement tonen. Intussen tellen we een 60-tal leden, wat ons de grootste afdeling van Vlaanderen maakt."
...