"Alle ingrepen, behandelingen en onderzoeken die gepland waren de komende dagen en die niet dringend zijn, worden geannuleerd en uitgesteld naar een latere datum. Dagelijks is er afstemming tussen alle betrokken partijen en met de overheid om te kijken hoe lang deze regel blijft gelden", klinkt het bij het Jan Yperman Ziekenhuis. "Alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (chemotherapie, dialyse,...) worden voortgezet. Het operatiekwartier zal enkel werken voor onco-chirurgie, infectieus geïndiceerde chirurgische interventies, traumatologische interventies en urgenties. Het is de behandelende arts die beslist of een ingreep, behandeling of onderzoek uitgesteld wordt of niet. Het secretariaat van de arts of de arts zelf verwittigt de patiënt van de annulatie."

Enkel dringende en noodzakelijke consultaties gaan door. De andere worden geannuleerd. "De consulterende arts evalueert de dringendheid van elke consultatie. De wachtzalen worden anders ingedeeld en uitgebreid zodat patiënten er op minstens 1,5 meter afstand van elkaar kunnen wachten", klinkt het.

Voor de patiënten die al opgenomen zijn geldt er een bezoekverbod. "We laten tijdelijk géén bezoekers toe in ons ziekenhuis, ongeacht de leeftijd. Uitzonderingen zijn: één ouder van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie liggen, de partner van de moeder van een baby op materniteit en onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn."

De spoedafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis blijft wel open voor elke dringende noodzakelijke ingreep of verzorging. "Patiënten die voor een (dringende) ingreep of behandeling komen, worden gevraagd alleen naar het ziekenhuis te komen. Enkel indien de patiënt absoluut assistentie nodig heeft, is maximaal één volwassen begeleider toegelaten. Even herhalen dat we géén preventieve testen uitvoeren op het coronavirus. Mensen met milde klachten worden evenmin getest. Heb je mogelijk symptomen van het coronavirus, bel dan altijd eerst naar je huisarts. Kom niet op eigen initiatief naar onze staalname-afdeling en bied je enkel aan op onze spoedafdeling met ernstige gezondheidsklachten." (TOGH)

"Alle ingrepen, behandelingen en onderzoeken die gepland waren de komende dagen en die niet dringend zijn, worden geannuleerd en uitgesteld naar een latere datum. Dagelijks is er afstemming tussen alle betrokken partijen en met de overheid om te kijken hoe lang deze regel blijft gelden", klinkt het bij het Jan Yperman Ziekenhuis. "Alle lopende levensnoodzakelijke therapieën (chemotherapie, dialyse,...) worden voortgezet. Het operatiekwartier zal enkel werken voor onco-chirurgie, infectieus geïndiceerde chirurgische interventies, traumatologische interventies en urgenties. Het is de behandelende arts die beslist of een ingreep, behandeling of onderzoek uitgesteld wordt of niet. Het secretariaat van de arts of de arts zelf verwittigt de patiënt van de annulatie."Enkel dringende en noodzakelijke consultaties gaan door. De andere worden geannuleerd. "De consulterende arts evalueert de dringendheid van elke consultatie. De wachtzalen worden anders ingedeeld en uitgebreid zodat patiënten er op minstens 1,5 meter afstand van elkaar kunnen wachten", klinkt het.Voor de patiënten die al opgenomen zijn geldt er een bezoekverbod. "We laten tijdelijk géén bezoekers toe in ons ziekenhuis, ongeacht de leeftijd. Uitzonderingen zijn: één ouder van kinderen van minder dan 18 jaar die op pediatrie liggen, de partner van de moeder van een baby op materniteit en onmiddellijke naasten van personen die in kritieke of eindelevensfase zijn."De spoedafdeling van het Jan Yperman Ziekenhuis blijft wel open voor elke dringende noodzakelijke ingreep of verzorging. "Patiënten die voor een (dringende) ingreep of behandeling komen, worden gevraagd alleen naar het ziekenhuis te komen. Enkel indien de patiënt absoluut assistentie nodig heeft, is maximaal één volwassen begeleider toegelaten. Even herhalen dat we géén preventieve testen uitvoeren op het coronavirus. Mensen met milde klachten worden evenmin getest. Heb je mogelijk symptomen van het coronavirus, bel dan altijd eerst naar je huisarts. Kom niet op eigen initiatief naar onze staalname-afdeling en bied je enkel aan op onze spoedafdeling met ernstige gezondheidsklachten." (TOGH)