"Het begon inderdaad zo'n 3 jaar geleden", vertelt Natalie, want Jan is door zijn ziekte niet meer in staat zelf zijn verhaal te doen. "Af en toe had Jan moeite om iets gezegd te krijgen. Dat leek eerder onschuldig, want het ging ook weer over. Hij is ook geen klager en was nooit ziek. Maar geleidelijk aan merkten we hoe zijn kracht afnam, hoe hij het moeilijker kreeg om te stappen..."
...