Jacky Debruyne is in de Berengemeente geen onbekende. Hij stond jarenlang aan het hoofd van NV Debruyne, de kamslagerij uit de Nieuwstraat, gespecialiseerd in het vervaardigen van weefrieten die de dichtheid van de weefsels (zelfs van tapijten) bepaalden. Maar naast ondernemer is Jacky ook een sociaal geïnspireerd iemand. Hij was lid van het schoolbestuur, van zangkoor Crescendo en van de kerkfabriek (later van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur).
...

Jacky Debruyne is in de Berengemeente geen onbekende. Hij stond jarenlang aan het hoofd van NV Debruyne, de kamslagerij uit de Nieuwstraat, gespecialiseerd in het vervaardigen van weefrieten die de dichtheid van de weefsels (zelfs van tapijten) bepaalden. Maar naast ondernemer is Jacky ook een sociaal geïnspireerd iemand. Hij was lid van het schoolbestuur, van zangkoor Crescendo en van de kerkfabriek (later van de kerkraad en van het centraal kerkbestuur).Op zijn 79ste verjaardag kondigde Jacky aan dat hij het voorzitterschap van het centraal kerkbestuur wil overdragen. Zo kan hij meer tijd vrijmaken voor zijn echtgenote Monique Franchoo, hun kinderen Greet en Filip en de kleinkinderen die dolgraag bij opa en oma komen logeren."In 1987 trad ik op vraag van toenmalig pastoor Romaan Devriese toe tot het bestuur van de kerkfabriek Sint-Amandus, in opvolging van Etienne Dubaere. Een kerkfabriek is feitelijk een openbare instelling die zich bezighoudt met de materiële kant van de eredienst. Dat omvat zowel het dagelijks onderhoud, de renovatie, de herstellingen van het gebouw (die de grootste hap uit het budget halen) als de aankoop van liturgische gewaden, hosties... Verder verzekert en verloont de kerkfabriek het kerk- en onderhoudspersoneel. De werkingsmiddelen komen voort uit de belastingen." Deel uitmaken van een kerkfabriek was ooit het exclusieve voorrecht van de gemeentelijke notabelen. "Gelukkig is daar verandering in gekomen, zodat er nu mensen met expertise over financiën, openbaarheid van bestuur en overheidsopdrachten bij betrokken zijn. Een kerkfabriek telt in principe vijf leden en om de drie jaar vindt er een gedeeltelijke vervanging plaats. Het zijn de leden die niet vervangen worden, die beslissen wie er de vrijgekomen zitjes mag innemen", legt Jacky uit. Officieel spreken we inmiddels van de kerkraad. "Aan elke kerk is een kerkraad verbonden. De Federatie Meulebeke telt vier kerken en dus ook vier kerkraden. De kerkraad vergadert een viertal keer per jaar om de boekhoudkundige documenten door te nemen en te beslissen over de uit te voeren werken en/of aankopen. Toen André Verkinderen het voorzitterschap binnen de kerkraad van Marialoop niet meer kon waarnemen, heb ik hem vervangen. Ik ben er uiteindelijk ook voorzitter gebleven.""Het centraal kerkbestuur (verplicht sinds 2014 in gemeenten met meer dan één kerkraad) is nu het overkoepelend orgaan van de vier kerkraden. Het is de directe woordvoerder bij het bisdom, de provincie en het gemeentebestuur. Bij de oprichting ervan werd ik verkozen tot voorzitter, maar op mijn tachtigste wil ik deze taak overdragen aan een jonger iemand. Wanneer het nieuwe centrale kerkbestuur in april zal samengesteld zijn, zal er onder de leden een nieuwe voorzitter gekozen worden.""De invoering van het kerkenplan zorgde ervoor dat de besprekingen binnen het centraal kerkbestuur soms moeilijk verliepen. Toch hoop ik dat iedereen zich kan verzoenen met de realiteit: centralisatie van middelen lijkt me nu een noodzakelijkheid. Misschien is het samenvoegen van meerdere kerkraden en centrale kerkbesturen van verschillende federaties, geleid door een professioneel team, hierbij een oplossing."