De werken worden uitgevoerd in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en zu...

De werken worden uitgevoerd in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal en zullen vermoedelijk nog de hele week duren. Met een een kraan wordt het slib uit het water gehaald en in slibbokken gestort. De meeste jachten en pleziervaartuigen die normaal langs de Coupure aangemeerd liggen, konden uitwijken naar de Flandriajachthaven aan de Katelijnepoort in Brugge. (JVM)