Jabbeke krijgt terugkeercentrum op eiland aan splitsing van A10 met E40

Pas ten vroegste in 2025 zal de ‘mensonwaardige’ Refuge in Brugge vervangen worden door een terugkeercentrum in Jabbeke. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Aan de splitsing van de A10 met de E40 in Jabbeke zal de federale regering een nieuw gesloten terugkeercentrum bouwen ter vervanging van de Refuge in Brugge. Burgemeester Frank Casteleyn hoopt op compensaties voor deze beslissing.

“Het gesloten terugkeercentrum in Jabbeke krijgt 112 plaatsen en zal prioritair gebruikt worden voor de terugkeer van personen in onwettig verblijf die een gevaar vormen voor de openbare orde of overlast veroorzaken”, verduidelijkt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi.

Niet in dorpskom

Het nieuws dat Jabbeke een gesloten terugkeercentrum krijgt, verraste enigszins de Jabbeekse burgemeester Frank Casteleyn: “Ik leg mij noodgedwongen neer bij die federale beslissing. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen in deze materie. Ik ben opgelucht dat het centrum niet in de dorpskom komt, maar wel op het eiland aan de splitsing tussen de E40 en de A 10, vlakbij de verkeerstoren van de federale politie.”

“Het is een beetje zoals het gevangeniseiland Alcatraz, weg van alles. Het centrum wordt gebouwd op een braakliggend stuk grond, dat nu eigendom is van de Vlaamse Administratie Wegen en Verkeer. De realisatie is pas voorzien voor 2025 à 2028!”

Gerustgesteld

Veiligheidshalve stak Frank Casteleyn zijn licht op bij zijn Brugse collega Dirk De fauw en bracht hij een bezoek aan de Refuge in Sint-Andries, dat al sinds de jaren ‘90 uitgeprocedeerde vluchtelingen herbergt, in afwachting van hun repatriëring. “Ik heb Frank gerustgesteld, de Refuge heeft in al die jaren geen overlast voor de buurt gecreëerd”, benadrukt Dirk De fauw.

Vorig jaar waren er amper twee kleine politie-interventies. Frank Casteleyn zag zelf de ‘mensonwaardige toestand’ in de Refuge, de voormalige vrouwengevangenis uit 1912, waar momenteel 24 Armeniërs en Marokkanen opgesloten zitten.

“Dat geklasseerd gebouw is op, een renovatie en aanpassing naar de hedendaagse kwaliteitsnormen is onbegonnen werk”, beseft ook Dirk De fauw, die ten tijde van burgemeester Fernand Bourdon een van de weinige voorstanders van de Refuge als gesloten asielcentrum was en een motie tegen die plannen bestreed.

Tewerkstelling

Volgens staatssecretaris Sammy Mahdi was het belangrijk om voor de vervanging van de Refuge op zoek te gaan naar een locatie in dezelfde regio: “Omwille van de problematiek rond transmigratie is de aanwezigheid van een gesloten centrum in West-Vlaanderen onontbeerlijk. Alle geïntercepteerde personen overbrengen naar gesloten centra elders in het land zou een bijkomende werklast voor de politie in de provincie zijn. Dat wordt nu vermeden. Bovendien blijven 172 arbeidsplaatsen in de regio behouden.”

Frank Casteleyn rekent op compensaties: “Jabbekenaars zullen de tuin mogen beplanten en kleine herstellingen doen in het nieuwe centrum. Ik hoop dat plaatselijke handelaars voedsel mogen leveren. En ‘t wordt tijd dat er nu eindelijk schot komt in het dossier van onze broodnodige, ambachtelijke zone!”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.