In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Indische ambassade en andere hoogwaardigheidsbekleders werd de Last Post gespeeld, waarna er bloemen werden neergelegd aan het monument. Daarna werden de klaroeners bedankt voor hun aanwezigheid en werd de plechtigheid afgesloten.

(EF)

In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de Indische ambassade en andere hoogwaardigheidsbekleders werd de Last Post gespeeld, waarna er bloemen werden neergelegd aan het monument. Daarna werden de klaroeners bedankt voor hun aanwezigheid en werd de plechtigheid afgesloten. (EF)