De Izegemse postzegelclub - toen heette die 'Kring Izegem' werd gesticht op 24 februari 1973. Ondervoorzitter José Desmet is nog de enige overblijvende van het toenmalig bestuur. De eerste vergadering had plaats in café 'De la Gare'. Men kwam elke eerste zondag van de maand samen (en dat is nog altijd zo). Daarna veranderde de club enkele keren van lokaal en nu komen de leden sinds 2013 samen in de bar van de brandweerkazerne.
...

De Izegemse postzegelclub - toen heette die 'Kring Izegem' werd gesticht op 24 februari 1973. Ondervoorzitter José Desmet is nog de enige overblijvende van het toenmalig bestuur. De eerste vergadering had plaats in café 'De la Gare'. Men kwam elke eerste zondag van de maand samen (en dat is nog altijd zo). Daarna veranderde de club enkele keren van lokaal en nu komen de leden sinds 2013 samen in de bar van de brandweerkazerne."Er was ooit een jeugdwerking", zeggen onze gesprekspartners. "In september 1975 werd er in het VTI een jeugdclub opgericht maar bij gebrek aan interesse werd die in 2005 weer opgedoekt. En die interesse van de jeugd is er nog altijd niet. Momenteel telt onze club 45 leden, waarvan de jongste, Yves Brabant, een dertiger is. Op onze maandelijkse bijeenkomsten zijn er gemiddeld 45 leden aanwezig. In die bijeenkomsten krijgen de leden een overzicht van de nieuwe 'uitgiften', wordt er al eens een spreekbeurt gehouden, bieden de leden postzegels te koop aan, enz... ""Er is niet alleen geen interesse van de jeugd, ook B-Post heeft blijkbaar maar weinig interesse meer voor postzegelclubs", aldus secretaris Jean-Paul Vanfleteren. "Speciale uitgiften moet je rechtstreeks bestellen in de drukkerij in Mechelen en niet meer in een postkantoor. Jammer!"Te dure hobby voor jongeren? "Absoluut niet", zegt ons drietal. "Een postzegelverzamelaar geeft gemiddeld een 120 à 150 euro per jaar uit aan aankopen. Thematisch verzamelen over bijvoorbeeld vogelsoorten, toerisme of muziek is haalbaar voor een beperkter budget. En leraars zouden bijvoorbeeld hun lessen over beide Wereldoorlogen kunnen illustreren met een digitaal beeld van een postzegel die daarover uitgegeven is. Dat zou de interesse bij jongeren kunnen wekken. Er zijn ook te veel clubs in West-Vlaanderen, een 45-tal. Laat ze fuseren tot een 3-tal clubs en de bijeenkomsten zullen veel interessanter zijn voor de leden."Zondag 6 mei krijgen volgende bestuursleden een medaille van de Vlaamse Gemeenschap of provincie: Norbert Mommerency, José Desmet, Jean-Paul Vanfleteren, Paul de Jonghe, Eric De Vos en Jimmy Dupont. (IB)