De Izegemse postzegelclub - toen heette die 'Kring Izegem' werd gesticht op 24 februari 1973. Ondervoorzitter José Desmet is nog de enige overblijvende van het toenmalig bestuur. De eerste vergadering had plaats in café 'De la Gare'. Men kwam elke eerste zondag van de maand samen (en dat is nog altijd zo). Daarna veranderde de club enkele keren van lokaal en nu komen de leden sinds 2013 samen in de bar van de brandweerkazerne.
...