Hoe onverwacht vroeg komt de tweede coronagolf?
...

Hoe onverwacht vroeg komt de tweede coronagolf?"Zeer vroeg. Ik had gegokt op september, misschien oktober. Bij het slechter worden van het weer en na het openen van de scholen. We leken het virus ook goed onder controle te hebben. We telden nationaal nog 80 besmettingen per dag, maar dat zorgde misschien voor een vals gevoel van veiligheid. Er waren toen nog gemiddeld 8 tot 10 besmettingen per provincie en dus bleef het virus tussen de mensen hangen. En toen men de maatregelen versoepelde, is het onvermijdelijke gebeurd. Vooral de opening van de horeca heeft daarin meegespeeld. Niet de restaurants en de cafés waar men aan een tafeltje blijft zitten, die doen hun uiterste best. Maar wel de drinkgelegenheden waar de jongeren tegen elkaar staan geklit, daar is het fout gelopen. Het bewijs is ook geleverd. Bij het gros van de positieve gevallen gaat het om mensen tussen de 20 en 50 jaar."Wat is het verschil met de eerste golf?"Bij de eerste golf hadden we hier in Izegem drie covid-afdelingen klaar voor telkens 15 tot 20 mensen. Daarnaast lag onze dienst intensieve zorgen met een capaciteit van acht patiënten vol en moest er een tweede geopend worden. In die periode moesten we hier in hoofdzaak 70-plussers verzorgen. Op dit moment verblijven hier slechts twee coronapatiënten, het gaat om twee mensen uit de regio Ledegem, verbonden aan een lokale uitbraak. Bij de eerste golf moesten er dubbele shiften gedraaid worden. Onze dienst intensieve zorgen lag vol, maar op één patiënt na die we naar Kortrijk moesten brengen wegens een acuut capaciteitsprobleem, hebben we iedereen zelf kunnen behandelen. In totaal hebben we hier 15 overlijdens gelinkt aan covid-19 geteld. Maar nu lijkt de situatie redelijk onder controle. Hoewel er ook veel getest wordt, valt de besmettingsgraad in Izegem momenteel mee."Geloof je in lokale contacttracing?"Zeker en vast. Want de nationale tracing schiet gewoon te kort. Iedereen kent wel mensen die zelf hun contacten beginnen op te bellen en pas enkele dagen later een telefoontje van de contacttracers ontvangen. Onze eigen huisartsen kennen hun patiënten best en ze wekken ook meer vertrouwen. Hopelijk raakt de lokale tracing nu vlug van de grond, want er is al onnodig veel tijd verspeeld."Hoe vergaat het uw patiënten uit de eerste golf?"Dat varieert enorm. We stellen vast dat we mensen onderzoeken die antistoffen hebben aangemaakt en die niet eens weten dat ze het virus hebben gehad, anderzijds waren er mensen die heel erg ziek werden en die nu nog altijd herstellende zijn. Die mensen raken nog snel uitgeput bij een inspanning. Hoewel het al beschreven is in de medische literatuur, hebben wij hier nog niet vastgesteld dat mensen blijvende letsels aan de longen overhouden. Maar de revalidatie van zwaar getroffen coronapatiënten neemt lange tijd in beslag. De spieren moet via intensieve training weer opgebouwd worden."Hoe vergaat het u persoonlijk in deze crisis?"Zelf ben ik niet ziek geweest. Ons ziekenhuis heeft ingezet op goede beschermende maatregelen. Er is één arts ziek geweest, maar voor de rest bleven we gespaard. De verpleging is getest op antistoffen en daar scoren we een beetje lager dan het nationaal gemiddelde. Dat wil zeggen dat onze beschermende maatregelen hebben gewerkt. Ons eigen werkvolume mogen we ook niet overroepen. Op dat ogenblik hadden we geen andere consultaties en opnames en konden we al onze tijd besteden aan de covid-patiënten. Het is nu zelfs meer stresserend werken. Onze consultaties blijven doorgaan, maar bij elke patiënt kun je je afvragen of hij drager is van het virus. De mensen worden getest. Indien positief, wordt de geplande, niet-dringende ingreep uitgesteld. Maar dat is nog niet veel gebeurd. De grootste werkdruk lag echter bij de verpleegkundigen. Het was erg belastend werken in die pakken."Zijn de opgelegde maatregelen vol te houden?"Ik heb het gevoel dat bij de mensen een soort moeheid ontstaat. Er zijn ook mensen die het financieel moeilijk krijgen en dan wordt het dubbel lastig natuurlijk." Wanneer kunnen we dit hoofdstuk afsluiten?"Ik denk dat het een chronisch probleem wordt en dat we weg zijn voor lange tijd. Gezien we onze economie niet helemaal kunnen en willen plat leggen, zal er altijd minstens een lage besmettingsgraad blijven. Een vaccin wordt voorspeld tegen het tweede trimester van 2021, maar eens dat er is, zal het ook nog massaal moeten geproduceerd worden."Wat is uw advies voor de Izegemse burger?"Ik raad de mensen vooral aan afstand te houden. Vrije tijd in openlucht is geen probleem, maar nu is het zomer en kan dat nog. Als het straks weer wat kouder wordt, hoop ik dat jongere mensen vooral de ouderen niet zullen besmetten. Ik hoop ook dat de besmette mensen zich ook aan hun quarantaine houden. En dat wie zich ziek voelt, ook medische hulp inroept. Tijdens de eerste golf zagen we mensen die koorts hadden en die gewoon zelf thuis bleven. Het is belangrijk je altijd te laten onderzoeken. Dan weten we wat er scheelt. Zo zijn er mensen met een zware nierontsteking of een leverabces niet naar het ziekenhuis gekomen, gewoon omdat men dacht dat het corona was."