Het plan heeft vijf uitgangspunten: meer groen, mensgericht groen, klimaatadaptief groen, milieuvriendelijk groen en goed beheersbaar groen. "Om onze klimaatambities in Izegem waar te maken, willen we in onze stad duizenden nieuwe bomen aanplanten. Dat kunnen extra bomen in bosgebieden zijn, maar evengoed bomen in wijken of langs straten of landelijke wegen. Het groenplan bevat een bebossingskaart met concrete voorstellen waar die bomen de komende jaren moeten komen", zegt burgemeester Bert Maertens (N-VA), zelf bevoegd voor klimaat.
...