Izegem evalueert Vrijetijdspas en stuurt aan op uniform systeem in Midwest

Schepen van Welzijn Ann Van Essche. © Frank Meurisse
Redactie KW

De stad Izegem onderzoekt de mogelijkheden om binnen de regio Midwest in te zetten op de UITpas. Die moet op termijn de Izegemse Vrijetijdspas vervangen. Ze gaat daarmee in op een voorstel van Groen en Vooruit, die op de gemeenteraad vroegen om een herwerking van het systeem.

“Met de Vrijetijdspas kunnen mensen die het financieel iets moeilijker hebben aan de helft van de prijs deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten in onze stad”, vertelt schepen van Welzijn Ann Van Essche. Het bestaande reglement voor Vrijetijdspas en -cheques is sinds 2018 niet meer aangepast. Verschillende bedragen zijn nu geïndexeerd. Tegelijkertijd wordt aan de hand van een evaluatie voorgesteld om een aantal praktische zaken te wijzigen met betrekking tot het onderzoek naar het recht op de pas of cheques of het gebruik er van.

Te stigmatiserend

“Een veel gehoorde kritiek op het systeem is dat het te stigmatiserend is. Enkel wie hiervoor in aanmerking komt krijgt een pas of cheque”, zegt Groen-raadslid Balder Clarys. “De UITPas is een goed alternatief. Veel omliggende gemeentes gebruiken dit, ook voor ‘regulier’ gebruik. In verschillende lokale besturen wordt dit bijvoorbeeld gebruikt om inwoners die regelmatig deelnemen aan activiteiten van het lokaal dienstencentrum aan te moedigen. “

Vooruit meent dan weer dat er te weinig financiële tussenkomst is om echt het vershil te kunnen maken bij de Vrijetijdspas. “Daarnaast is de drempel te groot”, meent Eva Bossuyt. “We vragen overleg met alle betrokken diensten over een aanpassing van het systeem, onder andere op vlak van toekenning.”

Evalueren

Beide partijen roepen op om de pas en het systeem te evalueren en daar gaat de stad mee akkoord. Schepen Van Essche: “Die evaluatie mag gerust kritisch gebeuren. Het huidige systeem is bij de Izegemse vrijetijdsorganisaties goed gekend en wordt vaak gebruikt. Toch vinden we dat op het gebruik vaak een stigma kleeft. Daarom is het nodig dat deze evaluatie gebeurt. We zijn met de stad een pleitbezorger van een uniform systeem binnen Midwest. Wanneer je ook aan kansentarief deel kan nemen aan vrijetijdsactiviteiten in bijvoorbeeld Roeselare, Ingelmunster of Ardooie, krijgen mensen nog meer keuze. Het systeem biedt bovendien ook kansen voor onze Izegemse verenigingen die ook nieuwe doelgroepen kunnen aanboren.” (VADU)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.