Izegem bergt plannen voor nieuwe Cultuurfabriek tijdelijk op

© Frank Meurisse
Valentijn Dumoulein
Valentijn Dumoulein medewerker KW

Door de stijgende bouw- en energieprijzen heeft de stad beslist deze legislatuur geen nieuwe Cultuurfabriek op de site Baertshof te bouwen. Het project wordt naar de volgende legislatuur overgeheveld, maar maakt wel kans op extra subsidies. Door het schuiven met budgetten krijgen alle verenigingen volgend jaar de helft meer werkingsmiddelen.

De plannen om in de oude gebouwen van drukkerij Strobbe een Cultuurfabriek te realiseren, met plaats voor de bib, kunstacademie Art’Iz, het stadsarchief en Heemkring Ten Mandere, bergt de stad voorlopig even op. “We hadden hiervoor een budget van 16,5 miljoen euro vooropgesteld. Door de stijging van de materialen en de bouwkosten bedraagt de laagste offerte nu maar liefst 21 miljoen euro”, vertelt burgemeester Bert Maertens. “Deze grote meerkost zomaar ophoesten, is niet verantwoord. Bovendien is er een grote opportuniteit via een cofinanciering voor gebouwen voor deeltijds kunstonderwijs. Als we op dat project intekenen en het raakt goedgekeurd, dan kunnen zij tot 7 miljoen euro van de kost voor de kunstacademie op zich nemen. We zouden slechte bestuurders zijn, mochten we daar niet eerst op mikken om het gedeelte kunstacademie van de Cultuurfabriek mee te laten betalen door de Vlaamse overheid.”

Financiënschepen Tom Verbeke (N-VA) schetst het plaatsje die de stad tot die keuze noopte: “Gas en elektriciteit kosten ons tot 2025 nog eens 2,5 miljoen euro extra. Voor de indexering van de lonen van onze werknemers moesten we nog eens 9 miljoen euro meer voorzien. Ook de bouwkosten en -materialen vallen duurder uit. Zo kost de aanpak van de Ambachtenstraat alleen al ons 1 miljoen euro meer.”

Daar tegenover staat dat de stad volgens berekeningen van de overheid ook extra inkomsten krijgt uit de belastingen. “Die verhogen niét, maar houden wel rekening met de loonsindexering”, zegt de schepen. “In 2023 levert ons dat al 2,4 miljoen euro extra op”, klinkt het. “Verder hebben we beslist kleine retributies, zoals de belasting op reclamepanelen of die op leegstand te verhogen met tien procent.”

Verenigingen ondersteunen

Het potje dat de stad daarmee krijgt en optelt met het geld dat nu niet gaat naar de realisatie van de Cultuurfabriek besteedt het onder andere aan zijn verenigingen. “We willen onze sterke verenigingen extra ondersteunen”, zegt burgemeester Bert Maertens. “We kiezen bewust voor het verderzetten van de bouwplannen voor een nieuwe evenementenhal op de plaats waar de nu nog verouderde feestzaal Iso staat. De nieuwe multifunctionele zaal moet de uitgelezen locatie worden voor fuiven, feesten, beurzen en eetfestijnen, en een thuis voor heel wat initiatieven van ons bloeiend verenigingsleven.”

Daarnaast zorgt de stad zelf ook voor extra financiële ademruimte voor de Izegemse verenigingen. Jeugd-, sport-, cultuur- en seniorenverenigingen krijgen vanaf 2023 liefst de helft meer werkingssubsidies dan voorheen het geval was. “We kiezen er bewust voor om die subsidies niet gewoon te indexeren om de gestegen kosten te dekken. We willen met een forse verhoging het initiatief van onze verenigingen aanzwengelen en hen belonen voor het uitstekende werk dat ze jaar in jaar uit leveren”, stelt burgemeester Maertens.

Investeren om energie te besparen

Met gerichte maatregelen dringt de stad ook het energieverbruik in de stadsgebouwen verder terug. De stad investeert 200.000 euro in extra zonnepanelen en vergroent ook haar wagenpark. Ook de openbare verlichting wordt gedeeltelijk gedoofd. Met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht gaat de straatverlichting uit tussen 23 uur en 6 uur. “Om de stad nog meer te wapenen tegen de klimaatopwarming, wordt extra bos aangeplant in Izegem. Samen met de provincie realiseert de stad de uitbreiding van Wallemote-Wolvenhof en plant de stad daarnaast ook het Vageweenbos in Kachtem aan en komen er in heel wat wijken kleine ‘postzegelbosjes’”, somt Maertens op.

Ook andere projecten, zoals de renovatie van de Centrumbrug en realisatie van een ‘brugpark’ in 2023 blijven behouden. Volgend najaar start ook de herinrichting van de Melkmarkt.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.