De gesloten infiltratiebekkens werken volgens het principe van infiltratierioleringen. Het zijn kratten waar het regenwater van de straat verzameld en gebufferd wordt, en snel in de ondergrond kan sijpelen. Bij extreme neerslag zal het overtollige water opnieuw in de rioleringen vloeien.
...

De gesloten infiltratiebekkens werken volgens het principe van infiltratierioleringen. Het zijn kratten waar het regenwater van de straat verzameld en gebufferd wordt, en snel in de ondergrond kan sijpelen. Bij extreme neerslag zal het overtollige water opnieuw in de rioleringen vloeien. Vanaf maandag 15 juni starten bij De Boare aan het Koningsplein gelijkaardige werken en zijn de garages tot het bouwverlof niet bereikbaar. Na het bouwverlof (10 augustus) wordt de bovenlaag definitief aangelegd. Dit zal duren tot eind augustus. Na de zomer staan nog de Kapellelaan en de Groene Biezenlaan op de planning.De IWVA staat garant voor de kwaliteit van het drinkwater in haar regio. Ze bedient zes gemeenten in de Westhoek: Alveringem, De Panne, delen van Diksmuide, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne. Het gezuiverde afvalwater - afkomstig van de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Wulpen - wordt verder gezuiverd door middel van membraanfiltratie en vervolgens naar het waterwingebied Sint-André in Koksijde gepompt waar het via infiltratiebekkens in de duinzanden infiltreert. Recent werd de oude spoelgracht omgevormd tot infiltratiegracht waardoor jaarlijks 400.000 m³ water extra geïnfiltreerd kan worden, wat de totale infiltratiecapaciteit op 2.900.000 m³ brengt.De IWVA bundelt de krachten met alle andere Vlaamse waterbedrijven. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken over een eventuele overdracht van het Covid-19-virus via water. Coronavirussen houden moeilijk stand in water. De IWVA gebruikt filter- en desinfectietechnieken waarmee eventueel aanwezige bacteriën en virussen eenvoudig en efficiënt uit het water verwijderd worden.