"Enerzijds wil de IVVO risico's aanpakken die ontstaan bij afbraak van asbest door de burgers goed te informeren en te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit houdt een aantal zaken in zoals een wegwerpoverall, een paar handschoenen, een mondmasker en een gebruikershandleiding die duidelijk maakt hoe deze beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden", verduidelijkt Valentijn Despeghel, IVVO-voorzitter. "Anderzijds pakt de IVVO ook risico's bij afvoer naar het recyclagepark aan door de burgers te voorzien van afsluitbare asbestzakken. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden na het verwijderen van het asbest weggeborgen in de afgesloten asbestzakken. Op die manier kunnen de asbestvezels tijdens het transport en bij afgifte op het park niet meer vrijkomen in de leefomgeving. Er wordt een o...

"Enerzijds wil de IVVO risico's aanpakken die ontstaan bij afbraak van asbest door de burgers goed te informeren en te voorzien van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit houdt een aantal zaken in zoals een wegwerpoverall, een paar handschoenen, een mondmasker en een gebruikershandleiding die duidelijk maakt hoe deze beschermingsmiddelen moeten gebruikt worden", verduidelijkt Valentijn Despeghel, IVVO-voorzitter. "Anderzijds pakt de IVVO ook risico's bij afvoer naar het recyclagepark aan door de burgers te voorzien van afsluitbare asbestzakken. De persoonlijke beschermingsmiddelen worden na het verwijderen van het asbest weggeborgen in de afgesloten asbestzakken. Op die manier kunnen de asbestvezels tijdens het transport en bij afgifte op het park niet meer vrijkomen in de leefomgeving. Er wordt een overgangsperiode van drie maanden voorzien om iedereen tijdig te informeren. Vanaf 1 april zal asbesthoudend afval enkel nog in de aangeboden zakken of ingepakt in eigen doorzichtige wikkelfolie mogen aangeleverd worden op de recyclageparken.""De persoonlijke beschermingsmiddelen en asbestzakken zijn beide, mits registratie, gratis te verkrijgen voor particulieren op de recyclageparken van Ieper, Nieuwkerke (voor inwoners Heuvelland-Mesen), Poperinge, Veurne, Vleteren (voor inwoners Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem) en vanaf 1 april 2020 ook in Diksmuide", vervolgt Valentijn Despeghel. "Daarnaast overwegen ook de recyclageparken van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort om hieraan deel te nemen. Gezien de afbraakwerken van asbestgolfplaten meestal met twee personen gebeurt om het asbest te kunnen transporteren, kunnen er voor elke aanlevering twee pakketten met persoonlijke beschermingsmiddelen gratis verkregen worden. Daarnaast is het aantal kg asbest dat gratis mag aangeleverd worden op alle recyclageparken binnen het IVVO-werkingsgebied voor 2020 en 2021 omhoog getrokken van 200 kg naar 1.000 kg per gezin en per jaar. Ook het tarief voor het aanbrengen van asbest boven 1.000 kg is gedaald."Vanaf volgend jaar lanceert de IVVO het project bronverpakking. Dit project voorziet om grote hoeveelheden asbest aan huis op te halen. Hiervoor heeft de IVVO tijdig een aanvraag ingediend bij de OVAM. De subsidies voor dit project worden progressief toegekend aan de intercommunales. "We zijn alvast in blijde afwachting van de beloofde middelen evenredig met de inwonersaantallen binnen ons werkingsgebied voor een totaal bedrag van 755.000 euro", pikt Lies Dezeure, ondervoorzitter IVVO in. "Burgers en bedrijven zullen hun asbest aan huis kunnen laten ophalen in platenzakken speciaal op maat gemaakt voor asbestplaten of in afzetcontainers speciaal voorzien voor asbestplaten. Dit tegen een sterk gereduceerd tarief dankzij de OVAM-subsidies. Op die manier wil de IVVO het aantal verhandelingen verlagen en dus ook het gevaar van het verspreiden van de asbestvezels beperken. Dit project zal uitgerold worden in de loop van 2021 in het volledige IVVO werkingsgebied. Via deze weg willen we de veiligheid van de burgers extra garanderen doordat ze zich niet zelf naar het recyclagepark moeten verplaatsen met asbest.""Alle recyclageparken binnen het IVVO-werkingsgebied zijn reeds volledig voorzien om asbest op een veilige manier te ontvangen. De afgelopen jaren heeft de IVVO preventiemaatregelen en werkinstructies voorzien om het risico op het verspreiden van asbestvezels voor mens en omgeving te beperken. De meetresultaten, uitgevoerd door erkende labo's, wezen telkens uit dat er nergens een overschrijding van de wettelijke norm werd vastgesteld, waardoor er nooit risico's waren voor parkwachters en parkbezoekers. Via bronverpakking, bronophaling aan huis vanaf 2021, het aanbieden van asbestzakken en persoonlijke beschermingsmiddelen, het verhogen van de vrijstelling op de parken en het verlagen van het tarief voor asbest bovenop deze vrijstelling, gaat de IVVO samen met haar 12 gemeenten de uitdaging aan om samen met de OVAM onze regio asbestveilig te maken voor de toekomstige generaties", besluit Lies Dezeure. (EG)